Spis treści

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować z IRK lub, w nadzwyczajnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu się, pobierając skierowanie z sekretariatu UKR - po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.