Uczelnia stwarza studentom możliwość uzyskania poza programem studiów dodatkowych kwalifikacji poprzez uruchamianie specjalizacji i kursów prowadzonych przez poszczególne jednostki dydaktyczne.

 

Pierwsza wybrana specjalizacja traktowana jest jako zajęcia fakultatywne, które są częściowo odpłatne.

Studenci Akademii Wychowania Fizycznego mogą uczestniczyć w następujących specjalizacjach:

a) kierunek "wychowanie fizyczne" – studia I stopnia w:

  • specjalizacje instruktora sportu

b) kierunek "wychowanie fizyczne" – studia II stopnia w:

  • specjalizacje trenerskie
  • dziennikarstwo sportowe i rzecznictwo prasowe

c) kierunek „sport” – studia II  stopnia w:

  • dziennikarstwo sportowe i rzecznictwo prasowe

d) kierunek "turystyka i rekreacja" w:

  • dziennikarstwo sportowe i rzecznictwo prasowe

e) kierunek "fizjoterapia"  w:

  • dziennikarstwo sportowe i rzecznictwo prasowe

Udział w kolejnych specjalizacjach traktowany jest jako kurs na zasadach pełnopłatnych.
Oferta specjalizacji instruktorskich i trenerskich ogłaszana jest w każdym roku akademickim.

Uruchamiane w ostatnich latach specjalizacje instruktorskie i trenerskie dotyczyły dyscyplin sportowych:
koszykówka, lekka atletyka, piłka ręczna, narciarstwo alpejskie i klasyczne, snowboard, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, gimnastyka sportowa, tenis.

Programy specjalizacji instruktorskich i trenerskich zostały opracowane zgodnie z Porozumieniem między Akademiami Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym, zawarte w dniu 5 lipca 2013 roku  a także Porozumieniem Akademii Wychowania Fizycznego oraz Polskich Związków Sportowych w sprawie kształcenia kandydatów do podejmowania działalności szkoleniowej w sporcie.

Kwalifikacje na specjalizacje przeprowadzają  zakłady/zespoły dydaktyczno-przedmiotowe  z poszczególnych dyscyplin sportowych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie.