Wytyczne  techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

  1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
  2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
  3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
  4. Zdjęcie kolorowe.
  5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
  6. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (patrz zdjecie.jpg).
  7. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  8. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!
Zdjęcie powiązane jest z kontem portalu - można je edytować (zmieniać) nawet po złożeniu podania, jednak po eksporcie danych z systemu rekrutacji do dziekanatu nie ma to sensu.

Obowiązkowymi danymi, które zostaną umieszczone na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej są: imię, nazwisko, nr albumu, PESEL oraz adres.

Jeżeli nastąpiła zmiana adresu zameldowania, należy zgłosić to w Dziekanacie dostarczając aktualne ksero dokumentu!

Dla osób, które nie dostarczą  prawidłowego oraz wygląd zdjęcia będzie niezgodny z wytycznymi podanymi powyżej, legitymacje nie zostaną spersonalizowane i wydrukowane.