Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne

 

 

 1. Studia stacjonarne:
  • kierunek wychowanie fizyczne:
   1. 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł;
   2. 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
  • kierunek sport:
   1. 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł;
  • kierunek kultura fizyczna osób starszych:
   1. 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł;
   2. 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
  • kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych:
   1. 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł;
  • kierunek kultura fizyczne w służbach mundurowych:
   1. 2-letnie studia drugiego stopnia - 100,00 zł;
  • kierunek fizjoterapia:
   1. 5-letnie jednolite studia magisterskie - 85,00 zł;
  • kierunek kosmetologia:
   1. 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł;
   2. 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
  • terapia zajęciowa:
   1. 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł;
   2. 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
  • kierunek turystyka i rekreacja:
   1. 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł;
   2. 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
  • kierunek turystyka przygodowa:
   1. 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł;
  • kierunek zarządzanie rekreacją i rozrywką:
   1. 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł;
  • kierunek turystyka zdrowotna:
   1. 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
 1. Studia niestacjonarne:
  • kierunek wychowanie fizyczne:
   1. 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;

Opłaty należy wpłacić na konto Uczelni:

 1. Bank Pekao SA 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804 - kierunek: Wychowanie Fizyczne, Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych: Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, Kultura Fizyczna w Służbach Mundurowych
 2. Bank Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771 – kierunek: Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa, Kosmetologia
 3. Bank Pekao SA 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641 - kierunek Turystyka i Rekreacja, Turystyka Przygodowa, Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką, Turystyka Zdrowotna