Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Dla matury zdawanej do 1991 roku włącznie

bardzo dobry = 100%
dobry = 70%
dostateczny = 30%

Dla matury zdawanej po 1991 roku

celujący = 100%
bardzo dobry = 80%
dobry = 60%
dostateczny = 40%
dopuszczający = 30%