Studia są prowadzone w języku polskim!

Spis treści

Kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.

Lista podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze województwa małopolskiego, które w bieżącym roku będą wykonywać badania kandydatów do szkół wyższych - również dla Kandydatów na Studia na AWF w Krakowie.

Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej (po zaksięgowaniu wpłaty).

 1. Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy ul. Augusta Zygmunta 1 Kraków tel. 12 424-20-13, 424-20-20,424-20-22
 2. CenterMed Sp. Z o. o
  • Tarnów ul. Słoneczna 32 tel. 14 621-70-03
  • Nowy Sącz ul. Węgierska 188 tel. 18 442-52-72
  • Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel. 14 611-54-50
  • Brzesko ul Browarna 5C tel. 14 663-51-41
 3. Mark-Med. Sp. z o. o, oś Na Skarpie 27/211a Kraków, tel. 12 644-24-74
 4. ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel 14 644-32-59
 5. NZOZ ERGOMED Spółka z o.o , ul. Bonarka 18 30-415 Kraków tel. 12 2668482
 6. SPZOZ Szpitalna 2 32-400 Myślenice tel. 12 273 02 72
 7. Medycyna Pracy CHAŁUPNIK s.c ul. Retoryka 17, 31-108 Kraków tel. 12 422-17-97
 8. ESKULAP Sp. z o.o Oś Złotej  Jesieni 7, 31- 827 Kraków tel. 728 475 343

Sposób rejestracji:

W celu umówienia terminu badania należy zgłosić się do przychodni lub zadzwonić na numer telefonu


Wypełnione blankiety skierowań na badania profilaktyczne są generowane automatycznie po zarejestrowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną.

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować z elektronicznego systemu rekrutacji lub, w nadzwyczajnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu się, pobierając skierowanie z sekretariatu UKR - po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.


Podstawa prawna badań:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 30 sierpnia 2019 poz. 1651).

Według tego Rozporządzenia zaświadczenie to winno zawierać:

 1. pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie;
 2. datę jego wydania;
 3. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;
 4. kierunek kształcenia;
 5. nazwę i adres placówki dydaktycznej;
 6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów lub studiów doktoranckich;
 7. podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;
 8. datę następnego badania lekarskiego;
 9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.