Spis treści

Kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.

Lista podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze województwa małopolskiego, które w bieżącym roku będą wykonywać badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.

Badanie lekarskie dla Kandydatów na Studia na AWF w Krakowie można wykonywać* w następujących placówkach:* Kandydat może wykonać badania bezpłatnie drukując imienne skierowanie po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej (po zaksięgowaniu wpłaty).

MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
KRAKÓW UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 1
Tel. 12 424-20-22    LUB   12 424-20-13

MARK MED
KRAKÓW OS. UROCZE  2 (II PIĘTRO)
Tel. 12 644-24-74

FALCK MEDYCYNA
KRAKÓW UL. MAZOWIECKA 4-6
Tel. 22 535-91-91   lub   510-202-102

CENTERMED

 • Oddział Tarnów ul. Słoneczna 32 tel. 14 621-70-03
 • Oddział Nowy Sącz ul. Węgierska 188 tel. 18 442-52-72
 • Oddział Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel. 14 611-54-50
 • Oddział Brzesko ul. Browarna 5C tel. 14 663-51-41

INTER-OPTICA S.C.
NOWY SĄCZ UL. KOCHANOWSKIEGO 2
TEL. 18 448-83-72 LUB 18 443-64-37

CHAŁUPNIK S.C.
KRAKÓW UL. RETORYKA 17
TEL.  12 422-17-97

ERGOMED SP. Z O.O.
KRAKÓW UL. BONARKA 18
TEL. 12 266-21-95  LUB 12 266-84-82

Sposób rejestracji:

W celu umówienia terminu badania należy zgłosić się do przychodni lub zadzwonić na numer telefonu


Wypełnione blankiety skierowań na badania profilaktyczne są generowane automatycznie po zarejestrowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną ("Pokaż i drukuj: potwierdzenie i ważne dokumenty").

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować z poziomu Portalu Kandydata lub, w nadzwyczajnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu się, pobierając skierowanie z sekretariatu WKR - po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.


Podstawa prawna badań:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich , (Dz.U. z 28 sierpnia 2014 poz. 1144).

Według tego Rozporządzenia zaświadczenie to winno zawierać:

 1. pieczątkę jednostki przeprowadzającej badanie;
 2. datę jego wydania;
 3. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;
 4. kierunek kształcenia;
 5. nazwę i adres placówki dydaktycznej;
 6. orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów lub studiów doktoranckich;
 7. podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;
 8. datę następnego badania lekarskiego;
 9. pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.