Wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne jest regulowane Zarządzeniem Rektora

 

 

 

1. Studia stacjonarne:
    1) kierunek wychowanie fizyczne:
        a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł;
        b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
    2) kierunek sport w szkolnym wychowaniu fizycznym:
        a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł;
    3) kierunek kultura fizyczna osób starszych:
        a) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
    4) kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych:
        a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł;
    5) kierunek kultura fizyczne w służbach mundurowych:
        a) 2-letnie studia drugiego stopnia - 100,00 zł;
    6) kierunek trener zdrowia i sprawności fizycznej:
        a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 100,00 zł;
    7) kierunek fizjoterapia:
        a) 5-letnie jednolite studia magisterskie - 85,00 zł;
    8) kierunek kosmetologia:
        a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł;
        b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
    9) terapia zajęciowa:
        a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł;
        b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
    10) kierunek turystyka i rekreacja:
        a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł;
        b) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
    11) kierunek turystyka przygodowa:
        a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł;
    12) kierunek zarządzanie rekreacją i rozrywką:
        a) 3-letnie studia pierwszego stopnia - 85,00 zł;
    13) kierunek turystyka zdrowotna:
        a) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
2. Studia niestacjonarne:
    1) kierunek wychowanie fizyczne:
        a) 2-letnie studia drugiego stopnia - 85,00 zł;
3. Szkoła Doktorska:
        a) 4-letnie kształcenie stacjonarne w Szkole Doktorskiej - 150,00 zł.

Licznik odwiedzin w 2024 roku

dzisiaj 8

dotychczas 10646