Kandydat na studia powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów. 

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze: 

  • przeglądarek internetowych, 
  • urządzeń peryferyjnych pozwalających na wydrukowanie podania, 
  • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego). 

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa: 

  • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer), 
  • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc), 
  • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych), 

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo: 

  • narzędzi pracy zespołowych (np. Microsoft Teams), 
  • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting), 
  • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (np. Moodle). 

Szczegółowe wymagania dla Kandydatów na poszczególne kierunki wynikają z programów studiów.  

 

Licznik odwiedzin w 2024 roku

dzisiaj 27

dotychczas 6154