Studia są prowadzone w języku polskim!

Kierunek studiów

Rejestracja kandydatów

Termin egzaminu

Ogłoszenie wyników

Potwierdzanie podjęcia studiów i dostarczenie oryginałów dokumentów

Terapia zajęciowa – studia I stopnia 30.08-14.09.2022 brak 16.09.2022 19-20.09.2022
Kosmetologia – studia II stopnia
 
Turystyka i Rekreacja - studia I stopnia 30.08-14.09.2022 brak 16.09.2022 19-20.09.2022
Turystyka i Rekreacja - studia II stopnia
Turystyka Przygodowa - studia I stopnia
Turystyka Zdrowotna - studia II stopnia
 
Wychowanie Fizyczne – studia I stopnia 30.08-16.09.2022 19.09.2022 19.09.2022 20-21.09.2022
Wychowanie Fizyczne – studia II stopnia (stacjonarne) brak
Wychowanie Fizyczne – studia II stopnia (niestacjonarne) brak
Sport – studia I stopnia 19.09.2022
Kultura Fizyczna Osób Starszych – studia I stopnia 19.09.2022
Kultura Fizyczna Osób Starszych – studia II stopnia brak
Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych – studia I stopnia 19.09.2022
Kultura Fizyczne w Służbach Mundurowych – studia II stopnia 19.09.2022