Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Lista z dnia 22.07.2022r.,

osób zakwalifikowanych na I rok 2-letnich studiów stacjonarnych,

drugiego stopnia,

na kierunku Turystyka Zdrowotna w roku akademickim 2022/2023

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby z poniższej listy, zobowiązane są

 w nieprzekraczalnym terminie do 27.07.2022r. przesłać na adres Komisji Rekrutacyjnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów:

(w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów, np. Jan Kowalski – TZ– SUM)

 1. dyplom licencjacki lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata,
 2. dokument potwierdzający średnią z trzech lat studiów,
 3. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11),
 4. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację – absolwenci AWF Kraków, posiadający miejsca na naklejki na starej legitymacji – informację o jej posiadaniu,
 5. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności; 

Aby dokończyć formalności z procesem rekrutacji, należy, w dniach 05.-09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
 2. oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu licencjata (do wglądu),
 3. dokument potwierdzający średnią z trzech lat studiów,
 4. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyka Zdrowotna oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 5. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu.
Lp NIK Ranking
1 28 1,0
2 42 2,0
3 31 3,0
4 13 4,0
5 20 5,0
6 27 6,0
7 6 7,5
8 36 7,5
9 16 9,0
10 18 10,5
11 34 10,5
12 29 12,5
13 3 12,5
14 17 15,0
15 21 15,0
16 2 15,0
17 35 17,0
18 33 18,0
19 52 19,0
20 4 20,5
21 50 20,5
22 40 23,0
23 25 23,0
24 11 23,0
25 24 25,0
26 44 28,0
27 19 28,0
28 10 28,0
29 39 28,0
30 46 28,0
31 23 31,0
32 49 32,0
33 15 33,0
34 32 34,0
35 37 35,5
36 22 35,5
37 30 37,0
38 26 38,5
39 38 38,5
40 14 40,0
41 43 41,0
42 5 42,0
43 1 43,5
44 9 43,5
45 45 45,0
46 47 46,0
47 8 47,0
48 41 48,0
49 48 49,0
50 53 50,0
51 12 51,0
52 51 52,0
53 7 53,0