Studia są prowadzone w języku polskim!

Lista uzupełniająca z dnia 28.07.2022r.,

osób zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych,

na kierunku Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką, w roku akademickim 2022/2023

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby z poniższej listy,

zobowiązane są  w dniach 05.-09.09.2022r.,

osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie następujące dokumenty:

  1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR (proszę ją wydrukować teraz, Państwa konto w ESR wygasa z końcem lipca),
  2. ksero świadectwa dojrzałości i oryginał  (do wglądu),
  3. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
  4. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację studencką,
  5. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (skierowanie do końca lipca można wydrukować z systemu ESR),
  6. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
  7. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
  8. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

 

L.p. Nr NIK Ranking
1 79 114.0
2 13 114.0
3 174 114.0
4 25 116.0
5 1 118.0
6 177 118.0
7 181 118.0
8 118 121.5
9 96 121.5
10 120 121.5
11 139 121.5
12 91 124.5
13 154 124.5
14 151 126.0
15 52 127.5
16 182 127.5
17 187 129.0
18 31 130.5
19 14 130.5
20 41 132.0
21 42 133.5
22 121 133.5
23 143 135.5
24 92 135.5