Studia są prowadzone w języku polskim!

Lista z dnia 22.07.2022r.,

osób zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych,

na kierunku Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką, w roku akademickim 2022/2023

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby z poniższej listy, zobowiązane są

 w nieprzekraczalnym terminie do 27.07.2022r. przesłać na adres Komisji Rekrutacyjnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów:

(w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów,Jan Kowalski – ZRiR - licencjat)

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 3. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację,
 4. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności; 
 5. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik 13)

Aby dokończyć formalności z procesem rekrutacji, należy, w dniach 05.-09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 5. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
 6. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.
Lp NIK Ranking
1 167 1,0
2 22 2,0
3 146 4,0
4 123 4,0
5 85 4,0
6 81 6,0
7 87 7,0
8 189 8,0
9 23 9,0
10 37 10,0
11 73 11,0
12 76 12,0
13 54 14,0
14 166 14,0
15 36 14,0
16 3 16,0
17 17 17,0
18 114 18,0
19 72 19,0
20 61 20,0
21 39 21,0
22 10 22,0
23 104 23,5
24 78 23,5
25 159 25,0
26 29 26,5
27 122 26,5
28 71 28,5
29 28 28,5
30 115 30,0
31 103 31,5
32 19 31,5
33 129 33,0
34 95 34,0
35 64 35,0
36 112 37,0
37 83 37,0
38 34 37,0
39 11 39,5
40 30 39,5
41 43 41,0
42 158 42,5
43 180 42,5
44 116 44,0
45 145 45,5
46 101 45,5
47 191 48,0
48 46 48,0
49 58 48,0
50 148 50,5
51 155 50,5
52 173 52,5
53 93 52,5
54 5 54,0
55 170 55,5
56 40 55,5
57 15 57,0
58 47 58,0
59 86 59,5
60 135 59,5
61 38 61,0
62 183 62,0
63 56 63,0
64 44 65,0
65 98 65,0
66 156 65,0
67 97 67,5
68 171 67,5
69 172 69,0
70 163 71,0
71 16 71,0
72 126 71,0
73 65 73,0
74 169 75,5
75 152 75,5
76 63 75,5
77 119 75,5
78 94 78,0
79 18 79,5
80 176 79,5
81 149 81,5
82 75 81,5
83 161 83,5
84 53 83,5
85 134 85,5
86 160 85,5
87 125 87,0
88 124 90,0
89 153 90,0
90 57 90,0
91 162 90,0
92 175 90,0
93 33 93,0
94 133 95,0
95 142 95,0
96 144 95,0
97 89 97,0
98 74 99,5
99 6 99,5
100 111 99,5
101 105 99,5
102 26 102,5
103 60 102,5
104 80 104,5
105 70 104,5
106 106 106,0
107 140 108,5
108 20 108,5
109 137 108,5
110 59 108,5
111 27 111,5
112 67 111,5

 

Lista z dnia 22.07.2022r.,

osób niezakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych,

na kierunku Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką, w roku akademickim 2022/2023

Jeżeli kandydaci z listy osób zakwalifikowanych, nie wypełnią limitu miejsc,

28.07.2022r. zostanie ogłoszona ewentualna lista uzupełniająca wg rankingu

Lp NIK Ranking
113 13 114,0
114 174 114,0
115 79 114,0
116 25 116,0
117 1 118,0
118 181 118,0
119 177 118,0
120 118 121,5
121 139 121,5
122 96 121,5
123 120 121,5
124 154 124,5
125 91 124,5
126 151 126,0
127 182 127,5
128 52 127,5
129 187 129,0
130 31 130,5
131 14 130,5
132 41 132,0
133 121 133,5
134 42 133,5
135 143 135,5
136 92 135,5
137 45 137,5
138 84 137,5
139 138 140,5
140 108 140,5
141 24 140,5
142 49 140,5
143 147 143,5
144 190 143,5
145 35 145,5
146 100 145,5
147 136 147,5
148 141 147,5
149 99 149,5
150 128 149,5
151 109 151,0
152 188 152,0
153 132 153,0
154 55 154,5
155 12 154,5
156 164 156,0
157 157 157,0
158 185 159,0
159 117 159,0
160 50 159,0
161 127 162,0
162 51 162,0
163 107 162,0
164 165 164,0
165 179 166,5
166 4 166,5
167 66 166,5
168 88 166,5
169 102 169,0
170 90 170,0
171 168 171,0
172 186 172,0
173 68 173,5
174 131 173,5
175 8 175,5
176 77 175,5
177 178 177,0
178 113 178,0
179 2 179,0
180 82 180,0
181 69 181,0
182 21 182,0
183 184 183,0
184 110 184,0
185 32 185,0
186 9 186,0
187 130 187,0
188 48 188,0
189 62 189,0
190 7 190,0