Studia są prowadzone w języku polskim!

Lista z dnia 22.07.2022r.,

osób zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów stacjonarnych,

na kierunku Turystyka Przygodowa w roku akademickim 2022/2023

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby z poniższej listy, zobowiązane są

 w nieprzekraczalnym terminie do 27.07.2022r. przesłać na adres Komisji Rekrutacyjnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów:

(w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów, np. Jan Kowalski – TP - licencjat)

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 3. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację,
 4. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności; 
 5. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik 13)

Aby dokończyć formalności z procesem rekrutacji, należy, w dniach 05.-09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyka Przygodowa oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 5. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
 6. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.
Lp NIK Ranking
1 64 1,0
2 15 2,0
3 80 3,0
4 69 4,0
5 22 5,0
6 101 6,0
7 3 7,0
8 7 8,0
9 28 9,0
10 39 10,0
11 20 11,0
12 67 12,0
13 71 13,0
14 33 14,0
15 105 15,0
16 45 16,0
17 46 17,5
18 81 17,5
19 82 19,0
20 40 20,0
21 37 21,0
22 14 22,0
23 108 23,0
24 60 24,0
25 32 25,0
26 59 26,0
27 83 27,5
28 73 27,5
29 4 30,0
30 6 30,0
31 79 30,0
32 76 32,0
33 48 33,0
34 77 34,0
35 42 35,0
36 1 36,0
37 86 37,0
38 35 38,0
39 106 39,0
40 61 40,0
41 51 41,0
42 17 43,5
43 95 43,5
44 110 43,5
45 98 43,5
46 96 46,0
47 78 47,0
48 102 48,0
49 49 49,5
50 31 49,5
51 92 52,0
52 109 52,0
53 97 52,0
54 21 54,5
55 103 54,5
56 41 56,5
57 2 56,5
58 55 59,0
59 89 59,0
60 58 59,0
61 87 61,0
62 57 63,0
63 30 63,0
64 75 63,0
65 88 65,0
66 100 66,0
67 16 67,0
68 26 68,0
69 9 69,0
70 23 70,0
71 12 71,0
72 99 72,0
73 54 73,5
74 10 73,5
75 5 75,0
76 34 76,5
77 24 76,5
78 65 78,0
79 11 79,5
80 44 79,5
81 63 81,5
82 107 81,5
83 29 83,0
84 72 84,0
85 93 85,5
86 94 85,5
87 66 87,5
88 52 87,5
89 27 90,0
90 36 90,0
91 74 90,0
92 8 92,0
93 19 93,5
94 70 93,5
95 91 95,0
96 104 97,0
97 62 97,0
98 25 97,0
99 90 99,5
100 53 99,5
101 47 101,0
102 84 102,0
103 68 103,0
104 85 104,0
105 13 105,0
106 38 106,0
107 50 107,0
108 56 108,0
109 43 109,0
110 18 110,0