Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Lista z dnia 16.09.2022r.,

osób zakwalifikowanych na I rok 2-letnich studiów stacjonarnych,

drugiego stopnia,

na kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2022/2023

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby z poniższej listy, zobowiązane są w nieprzekraczalnym terminie, w dniach 19-20.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie komplet następujących dokumentów:

 

  1. podpisaną ankietę osobową/podanie, wydrukowaną z systemu ESR,
  2. ksero dyplomu licencjackiego lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata + oryginał do wglądu,
  3. dokument potwierdzający średnią z trzech lat studiów,
  4. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11),
  5. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację – absolwenci AWF Kraków, posiadający miejsca na naklejki na starej legitymacji – informację o jej posiadaniu,
  6. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  7. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności.

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów

NIK Ranking
13 1,0
29 2,0
31 3,0
22 4,0
1 5,0
11 6,0
35 7,0
26 8,0
36 9,0
8 10,0
27 11,5
30 11,5
15 13,0
23 14,5
19 14,5
32 16,5
7 16,5
5 18,0
18 19,0
10 20,0
25 21,5
17 21,5
3 23,5
24 23,5
14 25,5
21 25,5
37 27,0
9 28,0
2 29,0
33 30,0
4 31,0
16 32,0
20 33,5
12 33,5
34 35,0
6 36,0
28 37,0