Studia są prowadzone w języku polskim!

Lista z dnia 22.07.2022r.,

osób zakwalifikowanych na I rok 2-letnich studiów stacjonarnych,

drugiego stopnia,

na kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2022/2023

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby z poniższej listy, zobowiązane są

 w nieprzekraczalnym terminie do 27.07.2022r. przesłać na adres Komisji Rekrutacyjnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów:

(w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów, np:Jan Kowalski – TiR– SUM)

 1. dyplom licencjacki lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata,
 2. dokument potwierdzający średnią z trzech lat studiów,
 3. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11),
 1. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację – absolwenci AWF Kraków, posiadający miejsca na naklejki na starej legitymacji – informację o jej posiadaniu,
 2. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności; 

Aby dokończyć formalności z procesem rekrutacji, należy, w dniach 05.-09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
 2. oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu licencjata (do wglądu),
 3. dokument potwierdzający średnią z trzech lat studiów,
 4. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 5. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu.
L.p. NIK Ranga
1 89 1.0
2 64 2.0
3 40 3.0
4 33 4.0
5 59 5.5
6 31 5.5
7 29 7.0
8 53 8.5
9 110 8.5
10 88 10.0
11 18 11.0
12 120 12.0
13 126 13.0
14 3 14.5
15 14 14.5
16 66 16.0
17 26 18.0
18 75 18.0
19 67 18.0
20 37 21.0
21 13 21.0
22 106 21.0
23 42 23.5
24 56 23.5
25 84 25.0
26 93 26.0
27 115 27.0
28 39 28.0
29 10 30.0
30 15 30.0
31 30 30.0
32 62 32.0
33 69 34.0
34 57 34.0
35 81 34.0
36 17 37.0
37 109 37.0
38 23 37.0
39 63 39.5
40 50 39.5
41 52 42.5
42 54 42.5
43 113 42.5
44 11 42.5
45 85 45.0
46 83 46.5
47 6 46.5
48 58 49.5
49 107 49.5
50 55 49.5
51 100 49.5
52 82 53.0
53 16 53.0
54 9 53.0
55 7 57.5
56 41 57.5
57 99 57.5
58 98 57.5
59 61 57.5
60 76 57.5
61 4 61.0
62 38 62.5
63 46 62.5
64 114 64.0
65 116 66.0
66 87 66.0
67 112 66.0
68 121 68.5
69 90 68.5
70 78 71.0
71 32 71.0
72 20 71.0
73 80 73.0
74 97 74.0
75 44 76.0
76 101 76.0
77 105 76.0
78 70 78.0
79 91 79.5
80 74 79.5
81 24 82.0
82 94 82.0
83 49 82.0
84 86 84.0
85 45 85.0
86 51 86.0
87 124 88.0
88 77 88.0
89 72 88.0
90 35 91.0
91 19 91.0
92 68 91.0
93 43 94.0
94 103 94.0
95 47 94.0
96 111 96.0
97 102 97.5
98 92 97.5
99 28 99.0
100 48 100.0
101 119 101.5
102 96 101.5
103 5 103.0
104 123 104.5
105 118 104.5
106 60 106.0
107 104 107.0
108 1 108.0
109 2 109.5
110 122 109.5
111 21 111.0
112 25 112.0
113 27 113.5
114 117 113.5
115 71 115.0
116 73 116.5
117 79 116.5
118 36 118.0
119 125 119.0
120 95 120.0
121 127 121.0
122 65 122.0
123 34 123.0
124 108 124.0
125 22 125.0
126 8 126.0
127 12 127.0