Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Lista z dnia 12.07.2022r.,

osób zakwalifikowanych na I rok 3-letnich studiów licencjackich,

na kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2022/2023

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby z poniższej listy, zobowiązane są w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2022r. przesłać na adres Komisji Rekrutacyjnej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów (w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów, np.Jan Kowalski – TiR - licencjat):

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 3. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację,
 4. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności; 
 5. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik 13)

Aby dokończyć formalności z procesem rekrutacji, należy, w dniach 05.-09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 5. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
 6. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

 

L.p.

Numer

NIK

Ranking

1

184

1,5

2

128

1,5

3

25

3,0

4

21

4,5

5

113

4,5

6

134

6,0

7

20

7,0

8

28

8,5

9

27

8,5

10

82

10,0

11

165

11,0

12

31

12,0

13

136

13,5

14

130

13,5

15

162

15,0

16

98

16,5

17

3

16,5

18

151

18,0

19

26

19,5

20

167

19,5

21

180

21,0

22

36

22,0

23

102

23,5

24

64

23,5

25

59

25,0

26

90

27,0

27

137

27,0

28

124

27,0

29

65

29,5

30

97

29,5

31

44

31,0

32

61

32,5

33

55

32,5

34

42

34,5

35

121

34,5

36

122

36,5

37

99

36,5

38

13

38,5

39

135

38,5

40

105

41,0

41

38

41,0

42

187

41,0

43

183

43,5

44

168

43,5

45

108

45,5

46

178

45,5

47

110

47,0

48

186

49,0

49

189

49,0

50

144

49,0

51

67

51,0

52

80

52,0

53

181

53,0

54

179

54,5

55

95

54,5

56

88

56,0

57

58

58,0

58

87

58,0

59

63

58,0

60

164

60,0

61

118

62,0

62

111

62,0

63

115

62,0

64

96

64,0

65

24

65,5

66

4

65,5

67

123

67,5

68

34

67,5

69

148

69,5

70

141

69,5

71

171

71,0

72

37

73,5

73

176

73,5

74

57

73,5

75

154

73,5

76

185

76,0

77

138

77,0

78

146

78,0

79

6

79,0

80

152

80,0

81

92

82,0

82

16

82,0

83

49

82,0

84

14

84,0

85

175

85,0

86

83

86,0

87

73

87,5

88

160

87,5

89

156

90,0

90

81

90,0

91

158

90,0

92

174

94,0

93

40

94,0

94

103

94,0

95

117

94,0

96

112

94,0

97

169

97,0

98

94

98,5

99

77

98,5

100

46

100,0

101

177

101,5

102

150

101,5

103

182

103,5

104

170

103,5

105

66

107,5

106

8

107,5

107

166

107,5

108

45

107,5

109

143

107,5

110

132

107,5

111

107

111,0

112

43

112,5

113

54

112,5

114

114

114,5

115

172

114,5

116

101

118,0

117

60

118,0

118

125

118,0

119

15

118,0

120

157

118,0

121

41

121,0

122

131

122,5

123

17

122,5

124

163

125,5

125

35

125,5

126

129

125,5

127

53

125,5

128

74

128,5

129

1

128,5

130

142

130,5

131

89

130,5

132

50

134,0

133

11

134,0

134

91

134,0

135

106

134,0

136

69

134,0

137

29

137,0

138

72

139,0

139

79

139,0

140

155

139,0

141

85

141,5

142

47

141,5

143

145

143,0

144

76

144,0

145

93

145,0

146

127

147,5

147

68

147,5

148

86

147,5

149

100

147,5

150

159

150,0

151

120

151,5

152

140

151,5

153

70

154,0

154

116

154,0

155

188

154,0

156

52

157,0

157

23

157,0

158

109

157,0

159

9

159,5

160

147

159,5

161

84

162,0

162

22

162,0

163

12

162,0

164

51

164,0

165

32

165,0

166

71

166,0

167

153

167,0

168

104

168,0

169

62

169,0

170

133

170,0

171

33

171,0

172

56

172,5

173

191

172,5

174

126

174,0

175

19

175,0

176

18

176,0

177

161

177,0

178

2

178,0

179

7

179,0

180

139

180,0

181

10

181,0

182

78

182,0

183

173

183,0

184

119

184,0

185

48

185,0

186

190

186,0

187

149

187,0

188

30

188,0

189

5

189,0

190

75

190,0