Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

 

Aby dokończyć formalności z zapisem na studia, należy w dniach 19-20.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:

  1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
  2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
  3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Terapia Zajęciowa oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
  4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
  5. potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771
  6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
  7. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa

 

Lp

nik

 

Punkty za maturę

Ranga

1

29

 

115,5

1,0

2

13

 

96,0

2,0

3

26

 

94,5

3,0

4

3

 

93,0

4,0

5

35

 

92,0

5,0

6

16

 

89,0

6,5

7

8

 

89,0

6,5

8

14

 

87,0

8,0

9

6

 

82,0

11,0

10

11

 

82,0

11,0

11

32

 

82,0

11,0

12

15

 

82,0

11,0

13

7

 

82,0

11,0

14

10

 

80,0

14,0

15

21

 

75,0

15,5

16

25

 

75,0

15,5

17

27

 

70,0

17,0

18

34

 

69,0

18,5

19

22

 

69,0

18,5

20

20

 

67,0

20,5

21

4

 

67,0

20,5

22

2

 

66,0

22,0

23

36

 

64,0

23,5

24

5

 

64,0

23,5

25

1

 

62,0

25,5

26

33

 

62,0

25,5

27

23

 

60,0

27,0

28

17

 

58,0

28,0

29

19

 

54,0

29,0

30

9

 

51,0

30,0

31

38

 

50,0

31,0

32

30

 

47,0

32,5

33

12

 

47,0

32,5

34

24

 

44,0

34,0

35

37

 

40,0

35,0

36

18

 

37,5

36,0

37

31

 

36,0

37,5

38

28

 

36,0

37,5