Studia są prowadzone w języku polskim!

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby zakwalifikowane zobowiązane są w terminie 21.07-23.07.2022r. przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów (w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów):

 1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa lub zaświadczenie o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2022),
 2. zaświadczenie o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 10) nie dotyczy absolwentów AWF w Krakowie
 3. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Terapia zajęciowa oraz określające datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 5. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności; 

Aby dokończyć formalności związane z procesem rekrutacji, należy w dniach 05-09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Terapia zajęciowa lub zaświadczenie o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2022),
 3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 10)
 4. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Terapia zajęciowa oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 5. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 6. W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
 7. potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771. Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację.
 8. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu 

 

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa

Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów
w roku akademickim 2022/2023

 

Lp

NIK

średnia
skoryg.

Ranga

1

14 

4,87 

1,0 

2

15 

4,85 

2,0 

3

31 

4,79 

3,0 

4

4,71 

4,0 

5

4,69 

5,0 

6

4,65 

6,0 

7

4,64 

7,0 

8

25 

4,59 

8,0 

9

18 

4,56 

9,0 

10

11 

4,56 

10,0 

11

20 

4,55 

11,0 

12

4,53 

12,0 

13

34 

4,53 

13,0 

14

4,53 

14,0 

15

16 

4,49 

15,0 

16

23 

4,46 

16,0 

17

17 

4,45 

17,0 

18

13 

4,44 

18,0 

19

21 

4,44 

19,0 

20

4,43 

20,0 

21

33 

4,43 

21,0 

22

4,40 

22,0 

23

19 

4,37 

23,0 

24

4,35 

24,0 

25

26 

4,31 

25,0 

26

24 

4,30 

26,0 

27

32 

4,30 

27,0 

28

36 

4,29 

28,0 

29

22 

4,27 

29,0 

30

27 

4,26 

30,0 

31

12 

4,23 

31,0 

32

35 

4,21 

32,0 

33

28 

4,09 

33,0 

34

10 

4,06 

34,0 

35

37 

4,00 

35,0 

36

30 

4,00 

36,0 

37

29 

3,92 

37,0