Studia są prowadzone w języku polskim!

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby zakwalifikowane zobowiązane są w terminie 19.07-21.07.2022r. przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów (w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów):

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Terapia Zajęciowa oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 4. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności; 
 5. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik 13)

Aby dokończyć formalności z procesem rekrutacji, należy w dniach 05 -09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Terapia Zajęciowa oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 5. potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771
 6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
 7. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

 

Terapia zajęciowa – studia I stopnia – lista dodatkowa z dnia 19 lipca 2022 r.

 

 L.p          NIK             Punktacja                                  Ranga

86

76

 

60,0

86,5

87

96

 

60,0

86,5

88

90

 

58,0

89,5

89

58

 

58,0

89,5

90

28

 

58,0

89,5

91

105

 

58,0

89,5

92

3

 

54,0

92,0

93

53

 

53,0

94,0

94

14

 

53,0

94,0

95

72

 

53,0

94,0

96

77

 

52,5

96,0

97

67

 

51,0

98,5

98

6

 

51,0

98,5

99

102

 

51,0

98,5

100

15

 

51,0

98,5

101

92

 

49,5

101,0

102

22

 

49,0

102,5

103

33

 

49,0

102,5

104

16

 

44,0

105,0

105

103

 

44,0

105,0

106

21

 

44,0

105,0

107

109

 

40,0

107,0

108

68

 

38,0

108,0

109

61

 

36,0

109,5

110

31

 

36,0

109,5