Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

Aby dokończyć formalności związane z potwierdzeniem podjęcia studiów, należy w dniach 13-14.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:

  1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR, można to zrobić w sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej
  2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
  3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Kosmetologia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
  4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
  5. potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771
  6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
  7. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

UWAGA Kandydaci! Osoby zakwalifikowane, które nie potwierdzą w terminie chęci studiowania zostaną skreślone z listy, a na wolne miejsce zostaną przyjęte kolejne osoby, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej

 

Kosmetologia studia I stopnia  - lista dodatkowa

z dnia 12 września 2022 r.

 

Lp.          NIK         Punktacja                       Ranga

254

175

71,0

260,0

255

356

71,0

260,0

256

395

71,0

260,0

257

200

71,0

260,0

258

215

71,0

260,0

259

154

71,0

260,0

260

167

71,0

260,0

261

351

71,0

260,0

262

3

71,0

260,0

263

344

71,0

260,0

264

36

71,0

260,0

265

25

71,0

260,0

266

181

71,0

260,0

267

305

70,5

267,5

268

191

70,5

267,5

269

236

69,0

272,5

270

286

69,0

272,5

271

209

69,0

272,5

272

64

69,0

272,5

273

31

69,0

272,5

274

89

69,0

272,5

275

319

69,0

272,5

276

369

69,0

272,5

277

251

67,5

278,0

278

229

67,5

278,0

279

227

67,5

278,0

280

435

67,0

287,5

281

250

67,0

287,5

282

373

67,0

287,5

283

180

67,0

287,5

284

297

67,0

287,5

285

142

67,0

287,5

286

270

67,0

287,5

287

264

67,0

287,5

288

309

67,0

287,5

289

410

67,0

287,5

290

98

67,0

287,5

291

318

67,0

287,5

292

295

67,0

287,5

293

9

67,0

287,5

294

101

67,0

287,5

295

195

67,0

287,5