Studia są prowadzone w języku polskim!

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby zakwalifikowane zobowiązane są w terminie 19.07-21.07.2022r. przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów (w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów):

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Kosmetologia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 4. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności; 
 5. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik 13)

Aby dokończyć formalności związane z procesem rekrutacji, należy w dniach 05-09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Kosmetologia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 5. potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771
 6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
 7. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

UWAGA Kandydaci! Osoby zakwalifikowane, które nie potwierdzą w terminie 19-21 lipca chęci studiowania zostaną skreślone z listy, a na wolne miejsce zostaną przyjęte kolejne osoby, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej

 

Kosmetologia studia I stopnia  - lista dodatkowa

z dnia 19 lipca 2022 r.

 

 

L.p             NIK             Punkty                                         Ranga

191

303

 

80,0

196,0

192

163

 

80,0

196,0

193

161

 

80,0

196,0

194

280

 

80,0

196,0

195

111

 

80,0

196,0

196

214

 

80,0

196,0

197

114

 

80,0

196,0

198

266

 

80,0

196,0

199

60

 

80,0

196,0

200

217

 

80,0

196,0

201

230

 

80,0

196,0

202

104

 

79,5

202,5

203

18

 

79,5

202,5

204

308

 

79,0

204,0

205

38

 

78,0

211,5

206

438

 

78,0

211,5

207

413

 

78,0

211,5

208

397

 

78,0

211,5

209

221

 

78,0

211,5

210

390

 

78,0

211,5

211

63

 

78,0

211,5

212

446

 

78,0

211,5

213

311

 

78,0

211,5

214

418

 

78,0

211,5

215

76

 

78,0

211,5

216

336

 

78,0

211,5

217

189

 

78,0

211,5

218

442

 

78,0

211,5

219

148

 

76,0

226,5

220

138

 

76,0

226,5

221

409

 

76,0

226,5

222

327

 

76,0

226,5

223

335

 

76,0

226,5

224

88

 

76,0

226,5

225

360

 

76,0

226,5

226

21

 

76,0

226,5

227

2

 

76,0

226,5

228

354

 

76,0

226,5

229

341

 

76,0

226,5

230

386

 

76,0

226,5

231

285

 

76,0

226,5

232

103

 

76,0

226,5

233

437

 

76,0

226,5

234

73

 

76,0

226,5

235

222

 

75,0

237,5

236

165

 

75,0

237,5

237

421

 

75,0

237,5

238

219

 

75,0

237,5

239

310

 

75,0

237,5

240

391

 

75,0

237,5

241

353

 

73,0

244,0

242

396

 

73,0

244,0

243

333

 

73,0

244,0

244

211

 

73,0

244,0

245

1

 

73,0

244,0

246

160

 

73,0

244,0

247

29

 

73,0

244,0

248

427

 

72,0

252,5

249

296

 

72,0

252,5

250

402

 

72,0

252,5

251

30

 

72,0

252,5

252

342

 

72,0

252,5

253

82

 

72,0

252,5

254

340

 

72,0

252,5

255

132

 

72,0

252,5

256

235

 

72,0

252,5

257

290

 

72,0

252,5