Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

 

Aby dokończyć formalności związane z potwierdzeniem chęci studiowania, należy w dniach 15-16.09.2022r., w godzinach 10.00-14.00 osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:

  1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR, można to zrobić w sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej
  2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
  3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Fizjoterapia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
  4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
  5. potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771
  6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
  7. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik nr 13)

UWAGA Kandydaci! Osoby zakwalifikowane, które nie potwierdzą w terminie chęci studiowania zostaną skreślone z listy, a na wolne miejsce zostaną przyjęte kolejne osoby, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej

 

Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie – lista dodatkowa

z dnia 14 września 2022 roku

 

Lp.          NIK        Punktacja                           Ranga

354

200

92,0

354,0

355

908

91,0

369,5

356

633

91,0

369,5

357

620

91,0

369,5

358

641

91,0

369,5

359

690

91,0

369,5

360

324

91,0

369,5

361

572

91,0

369,5

362

874

91,0

369,5

363

584

91,0

369,5

364

121

91,0

369,5

365

1

91,0

369,5

366

468

91,0

369,5

367

95

91,0

369,5

368

679

91,0

369,5

369

715

91,0

369,5

370

458

91,0

369,5

371

11

91,0

369,5

372

61

91,0

369,5

373

136

91,0

369,5

374

598

91,0

369,5

375

435

91,0

369,5

376

861

91,0

369,5

377

588

91,0

369,5

378

405

91,0

369,5

379

638

91,0

369,5

380

2

91,0

369,5

381

39

91,0

369,5

382

86

91,0

369,5

383

896

91,0

369,5

384

375

91,0

369,5

385

547

90,0

391,0

386

100

90,0

391,0

387

300

90,0

391,0

388

233

90,0

391,0

389

67

90,0

391,0

390

145

90,0

391,0

391

423

90,0

391,0

392

917

90,0

391,0

393

717

90,0

391,0

394

59

90,0

391,0

395

697

90,0

391,0

396

767

90,0

391,0

397

427

90,0

391,0

398

311

89,0

410,0

399

553

89,0

410,0

400

818

89,0

410,0

401

461

89,0

410,0

402

564

89,0

410,0

403

342

89,0

410,0

404

438

89,0

410,0

405

377

89,0

410,0

406

591

89,0

410,0

407

436

89,0

410,0

408

252

89,0

410,0

409

255

89,0

410,0

410

205

89,0

410,0

411

504

89,0

410,0

412

512

89,0

410,0

413

770

89,0

410,0

414

174

89,0

410,0

415

76

89,0

410,0

416

856

89,0

410,0

417

728

89,0

410,0

418

829

89,0

410,0

419

617

89,0

410,0

420

78

89,0

410,0

421

143

89,0

410,0

422

722

89,0

410,0

423

47

88,0

423,0