Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Kierunki studiów II stopnia

 

Aby dokończyć formalności związane z potwierdzeniem chęci studiowania, należy w dniach 13-14.09.2022r., w godzinach 10.00-14.00 osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:

  1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR, można to zrobić w sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej
  2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
  3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Fizjoterapia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
  4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
  5. potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771
  6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
  7. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik nr 13)

UWAGA Kandydaci! Osoby zakwalifikowane, które nie potwierdzą w terminie chęci studiowania zostaną skreślone z listy, a na wolne miejsce zostaną przyjęte kolejne osoby, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej

 

Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie – lista dodatkowa

z dnia 12 września 2022 roku

 

Lp            NIK         Punktacja                        Ranga

309

365

93,0

331,0

310

768

93,0

331,0

311

471

93,0

331,0

312

149

93,0

331,0

313

316

93,0

331,0

314

353

93,0

331,0

315

298

93,0

331,0

316

229

93,0

331,0

317

113

93,0

331,0

318

608

93,0

331,0

319

265

93,0

331,0

320

403

93,0

331,0

321

740

93,0

331,0

322

289

93,0

331,0

323

398

93,0

331,0

324

208

93,0

331,0

325

756

93,0

331,0

326

225

93,0

331,0

327

204

93,0

331,0

328

832

93,0

331,0

329

858

93,0

331,0

330

107

93,0

331,0

331

703

93,0

331,0

332

873

93,0

331,0

333

21

93,0

331,0

334

868

93,0

331,0

335

491

93,0

331,0

336

158

93,0

331,0

337

437

93,0

331,0

338

25

93,0

331,0

339

871

93,0

331,0

340

855

93,0

331,0

341

241

93,0

331,0

342

247

93,0

331,0

343

529

93,0

331,0

344

864

93,0

331,0

345

184

93,0

331,0

346

439

93,0

331,0

347

453

93,0

331,0

348

3

93,0

331,0

349

190

93,0

331,0

350

507

93,0

331,0

351

385

93,0

331,0

352

631

93,0

331,0

353

404

93,0

331,0