Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby zakwalifikowane zobowiązane są w terminie 25.07-26.07.2022r. przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów (w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów):

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Fizjoterapia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 4. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności; 
 5. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik 13)

Aby dokończyć formalności związane z procesem rekrutacji, należy w dniach 05-09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Fizjoterapia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 5. potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771
 6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
 7. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

UWAGA Kandydaci! Osoby zakwalifikowane, które nie potwierdzą w terminie 25-26 lipca chęci studiowania zostaną skreślone z listy, a na wolne miejsce zostaną przyjęte kolejne osoby, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej

 

Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie – lista dodatkowa

z dnia 25 lipca 2022 roku

 

L.p           NIK           Punkty                                          Ranga

293

424

 

94,5

302,5

294

211

 

94,5

302,5

295

930

 

94,5

302,5

296

248

 

94,5

302,5

297

611

 

94,5

302,5

298

771

 

94,5

302,5

299

477

 

94,5

302,5

300

411

 

94,5

302,5

301

749

 

94,5

302,5

302

664

 

94,5

302,5

303

777

 

94,5

302,5

304

317

 

94,5

302,5

305

578

 

94,5

302,5

306

421

 

94,5

302,5

307

708

 

94,5

302,5

308

635

 

94,5

302,5

309

192

 

94,5

302,5

310

713

 

94,5

302,5

311

443

 

94,5

302,5

312

514

 

94,5

302,5