Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

 

W celu potwierdzenia chęci studiowania, osoby zakwalifikowane zobowiązane są w terminie 19.07-21.07.2022r. przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  skan lub zdjęcie (zapisane w formacie pdf) następujących dokumentów (w temacie maila proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek studiów):

 1. świadectwo dojrzałości,
 2. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Fizjoterapia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 4. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności; 
 5. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (załącznik 13)

Aby dokończyć formalności związane z procesem rekrutacji, należy w dniach 05-09.09.2022r., osobiście lub przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienia załącznik 8) złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie następujące dokumenty:

 1. podpisaną ankietę osobową, wydrukowaną z systemu ESR,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
 3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Fizjoterapia oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych
 4. podpisane oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik 11)
 5. potwierdzenie opłaty za legitymację – wpłata 22 zł na rachunek w Banku Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771
 6. osoby z niepełnosprawnością  - zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu, 
 7. osoby niepełnoletnie - oryginał zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

UWAGA Kandydaci! Osoby zakwalifikowane, które nie potwierdzą w terminie 19-21 lipca chęci studiowania zostaną skreślone z listy, a na wolne miejsce zostaną przyjęte kolejne osoby, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej

 

Fizjoterapia – jednolite 5-letnie studia magisterskie – lista dodatkowa

z dnia 19 lipca 2022 roku

 

 L.p         NIK            Punkty                                  Ranga

216

452

 

98,0

230,5

217

758

 

98,0

230,5

218

343

 

98,0

230,5

219

189

 

98,0

230,5

220

179

 

98,0

230,5

221

79

 

98,0

230,5

222

355

 

98,0

230,5

223

323

 

98,0

230,5

224

568

 

98,0

230,5

225

254

 

98,0

230,5

226

91

 

98,0

230,5

227

466

 

98,0

230,5

228

863

 

98,0

230,5

229

175

 

98,0

230,5

230

374

 

98,0

230,5

231

639

 

98,0

230,5

232

693

 

98,0

230,5

233

543

 

98,0

230,5

234

542

 

98,0

230,5

235

170

 

98,0

230,5

236

16

 

98,0

230,5

237

13

 

98,0

230,5

238

538

 

98,0

230,5

239

922

 

98,0

230,5

240

523

 

98,0

230,5

241

904

 

98,0

230,5

242

537

 

98,0

230,5

243

897

 

98,0

230,5

244

773

 

98,0

230,5

245

597

 

98,0

230,5

246

125

 

97,5

252,5

247

307

 

97,5

252,5

248

735

 

97,5

252,5

249

299

 

97,5

252,5

250

841

 

97,5

252,5

251

755

 

97,5

252,5

252

124

 

97,5

252,5

253

336

 

97,5

252,5

254

662

 

97,5

252,5

255

585

 

97,5

252,5

256

14

 

97,5

252,5

257

920

 

97,5

252,5

258

490

 

97,5

252,5

259

681

 

97,5

252,5

260

840

 

96,0

276,0

261

250

 

96,0

276,0

262

386

 

96,0

276,0

263

509

 

96,0

276,0

264

500

 

96,0

276,0

265

154

 

96,0

276,0

266

24

 

96,0

276,0

267

933

 

96,0

276,0

268

320

 

96,0

276,0

269

426

 

96,0

276,0

270

440

 

96,0

276,0

271

698

 

96,0

276,0

272

866

 

96,0

276,0

273

301

 

96,0

276,0

274

291

 

96,0

276,0

275

852

 

96,0

276,0

276

851

 

96,0

276,0

277

332

 

96,0

276,0

278

138

 

96,0

276,0

279

734

 

96,0

276,0

280

123

 

96,0

276,0

281

754

 

96,0

276,0

282

604

 

96,0

276,0

283

108

 

96,0

276,0

284

224

 

96,0

276,0

285

774

 

96,0

276,0

286

102

 

96,0

276,0

287

85

 

96,0

276,0

288

81

 

96,0

276,0

289

813

 

96,0

276,0

290

499

 

96,0

276,0

291

258

 

96,0

276,0

292

60

 

96,0

276,0