Studia są prowadzone w języku polskim!

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 14.07.2022r.

Lp nik ŁĄCZNIE punkty factor ocen pozycja
PUNKTÓW za spr. z matury
1 63 576,5 310 266,5 1
2 41 443 208 235 2
3 34 423,5 190 233,5 3
4 100 423 93 330 4
5 42 422,5 122 300,5 5
6 79 408 168 240 6
7 54 401 131 270 7
8 46 393 154 239 8
9 17 389,5 127 262,5 9
10 61 385 123 262 10
11 99 381 150 231 11
12 96 379 151 228 12
13 7 376 69 307 13
14 30 375 146 229 14
15 85 367,5 107 260,5 15
16 48 362 114 248 16
17 14 361 120 241 17
18 19 355 124 231 18,5
19 98 355 216 139 18,5
20 88 350 141 209 20,5
21 37 350 132 218 20,5
22 51 347,5 146 201,5 22
23 68 340 164 176 23,5
24 25 340 102 238 23,5
25 97 338 149 189 25
26 53 336 121 215 26
27 89 334 65 269 28
28 33 334 136 198 28
29 71 334 127 207 28
30 67 328,5 65 263,5 30
31 12 328 150 178 31
32 49 325 121 204 32
33 3 323 96 227 33,5
34 70 323 134 189 33,5
35 28 319 126 193 35
36 56 318 94 224 36,5
37 16 318 142 176 36,5
38 59 317,5 143 174,5 38
39 18 310 149 161 39
40 1 308 66 242 40
41 6 306 86 220 41
42 60 304 121 183 42
43 15 299 139 160 43
44 80 298 105 193 44
45 4 297 62 235 45
46 35 296 38 258 46
47 22 293 50 243 47,5
48 83 293 137 156 47,5
49 94 292,5 122 170,5 49
50 39 280 92 188 50
51 11 277 117 160 51
52 38 275 114 161 52
53 9 274 113 161 53
54 73 272 96 176 54
55 13 268,5 83 185,5 55
56 43 267 74 193 56
57 69 266 118 148 57
58 31 263,5 63 200,5 58
59 92 261,5 21 240,5 59
60 76 260 94 166 60
61 75 254 76 178 61
62 40 253 111 142 62
63 58 252 88 164 63
64 81 249,5 36 213,5 64
65 36 240 78 162 65,5
66 62 240 110 130 65,5
67 26 223 97 126 67
68 84 220 42 178 68
69 24 215 30 185 69,5
70 91 215 10 205 69,5

Kandydaci zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie 15, 18-19.07.2022r. dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć do wglądu osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero świadectwa dojrzałości, a w przypadku starej matury – ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),

3. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dotyczy osób, które nie zostawiły właściwego zaświadczenia na pływalni AWF w trakcie egzaminu wstępnego,

4. ksero zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),

5. ksero zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych) - oryginał do wglądu,

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość i/lub kartę Polaka, kartę pobytu stałego lub tymczasowego  (oryginał do wglądu),

7. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

8. ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na to samo konto, co opłata rekrutacyjna: 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804).

9. w przypadku osób niepełnoletnich – ksero zgody rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka (oryginał do wglądu) - załącznik nr 13,

10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez UKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Lista osób niezakwalifikowanych z braku miejsc:

Lp nik ŁĄCZNIE punkty factor ocen pozycja
PUNKTÓW za spr. z matury
71 45 212 66 146 71
72 8 210 93 117 72
73 5 190,5 98 92,5 73
74 52 184 49 135 74
75 2 141,5 41 100,5 75

Kolejna lista osób zakwalifikowanych na miejsca zwolnione przez osoby, które nie potwierdziły studiowania będzie opublikowana w dniu 19.07.2022r po godz. 14.00.