Szkoła Doktorska   informacje   rejestracja

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 18.07.2022r.

 

Lp nik Średnia ocen z licencjatu Ranga
1 2 4,81 1.0
2 28 4,71 2.0
3 135 4,68 3.0
4 40 4,65 4.0
5 32 4,62 5.0
6 123 4,61 6.0
7 130 4,58 7.0
8 24 4,5 8.0
9 37 4,49 9.0
10 61 4,47 10.0
11 104 4,45 11.0
12 26 4,43 12.0
13 38 4,42 13.0
14 57 4,41 14.0
15 101 4,39 15,0
16 103 4,39 15,0
17 64 4,38 15,0
18 33 4,38 15,0
19 99 4,37 19.0
20 35 4,36 20.0
21 146 4,34 22,0
22 108 4,34 22,0
23 142 4,31 22,0
24 97 4,31 22,0
25 113 4,3 25.0
26 71 4,29 26.0
27 124 4,28 28.0
28 114 4,28 28.0
29 138 4,28 28.0
30 39 4,27 30.0
31 16 4,26 31.0
32 13 4,23 32.0
33 11 4,22 33.5
34 59 4,22 33.5
35 79 4,21 35.0
36 8 4,2 36.5
37 141 4,2 36.5
38 107 4,19 38.0
39 116 4,17 39.5
40 22 4,17 39.5
41 87 4,16 41.5
42 67 4,16 41.5
43 36 4,15 43.0
44 60 4,14 44.0
45 143 4,13 46.0
46 65 4,13 46.0
47 129 4,13 46.0
48 90 4,12 49.0
49 150 4,12 49.0
50 30 4,12 49.0
51 152 4,11 51.0
52 91 4,1 52.0
53 4 4,09 53.5
54 151 4,09 53.5
55 84 4,08 57.5
56 17 4,08 57.5
57 120 4,08 57.5
58 48 4,08 57.5
59 63 4,08 57.5
60 75 4,08 57.5
61 51 4,07 61.0
62 89 4,06 63.0
63 12 4,06 63.0
64 139 4,06 63.0
65 88 4,05 65.5
66 122 4,05 65.5
67 137 4,04 68.5
68 118 4,04 68.5
69 25 4,04 68.5
70 29 4,04 68.5
71 144 4,03 73.0
72 133 4,03 73.0
73 149 4,03 73.0
74 105 4,03 73.0
75 23 4,03 73.0
76 92 4,02 76.0
77 55 4,01 78.0
78 147 4,01 78.0
79 27 4,01 78.0
80 102 4 81.0
81 70 4 81.0
82 125 4 81.0
83 134 3,99 84.0
84 20 3,99 84.0
85 128 3,99 84.0
86 46 3,98 87.0
87 86 3,98 87.0
88 131 3,98 87.0
89 42 3,97 89.5
90 85 3,97 89.5
91 66 3,96 91.5
92 77 3,96 91.5
93 82 3,95 97.0
94 155 3,95 97.0
95 62 3,95 97.0
96 157 3,95 97.0
97 43 3,95 97.0
98 7 3,95 97.0
99 93 3,95 97.0
100 49 3,95 97.0
101 10 3,95 97.0
102 58 3,94 102.0
103 31 3,93 104.5
104 41 3,93 104.5
105 158 3,93 104.5
106 132 3,93 104.5
107 69 3,92 107.0
108 44 3,91 108.0
109 145 3,9 109.5
110 47 3,9 109.5
111 1 3,89 112.5
112 98 3,89 112.5
113 100 3,89 112.5
114 80 3,89 112.5
115 94 3,88 116.0
116 106 3,88 116.0
117 112 3,88 116.0
118 21 3,87 118.5
119 156 3,87 118.5
120 9 3,86 122.0
121 56 3,86 122.0
122 5 3,86 122.0
123 50 3,86 122.0
124 45 3,86 122.0
125 126 3,85 127.0
126 53 3,85 127.0
127 78 3,85 127.0
128 121 3,85 127.0
129 148 3,85 127.0
130 83 3,84 130.5
131 140 3,84 130.5
132 74 3,83 132.5
133 72 3,83 132.5
134 109 3,82 135.5
135 52 3,82 135.5
136 15 3,82 135.5
137 14 3,82 135.5
138 18 3,8 138.0
139 19 3,79 139.0
140 81 3,78 140.0
141 54 3,77 141.0
142 127 3,76 143.0
143 153 3,76 143.0
144 34 3,76 143.0
145 154 3,75 145.0
146 73 3,72 146.5
147 96 3,72 146.5
148 136 3,69 148.0
149 119 3,67 149.0
150 110 3,65 150.5
151 95 3,65 150.5
152 68 3,6 152.0
153 117 3,58 153.0
154 6 3,54 154.0
155 111 3,45 155.0
156 3 3,41 156.0
157 115 3,38 157.0
158 76 3,33 158.0

 

Kandydaci zakwalifikowani na studia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie 19-21.07.2022r. dokonać potwierdzenia podjęcia studiów oraz dostarczyć do wglądu osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 8) następujące dokumenty:

1. podanie-ankieta o podjęciu studiów wydrukowana z systemu i podpisana,

2. ksero dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub ksero zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata. Kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał Dyplomu do wglądu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów - dotyczy tegorocznych absolwentów – do wglądu),

3. ksero zaświadczenia o średniej arytmetycznej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 10) - oryginał do wglądu,

4. zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu, określające datę następnego badania, wydane na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,

5. w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklaracja o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej),

6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),

7. ksero dowodu wpłaty za legitymację 22 zł (na konto rekrutacyjne). Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie nie dokonują opłaty za legitymację,

8. ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością) – oryginał do wglądu,

9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 11).