Turystyka przygodowa

REKRUTACJA na rok akademicki 2020/2021

ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 - krok po kroku


Krok 1


 • Sprawdź ofertę edukacyjną, wybierz kierunek i tryb studiów, który Cię interesuje.
 • Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym - ESR Uczelni: https://rekrutacja.awf.krakow.pl/       
 • Na każdy tryb/kierunek studiów musisz zarejestrować się oddzielnie.
 • Wprowadź swoje dane osobowe, czytaj uważnie wszelkie komunikaty, postępuj zgodnie z instrukcją podaną w systemie.
 • Przygotuj swoją fotografię w wersji cyfrowej, odzwierciedlającą aktualny wizerunek, ponieważ podczas elektronicznej rejestracji jesteś zobowiązany do jej umieszczenia, fotografia ta będzie również widniała na przyszłej legitymacji studenckiej.
 • Sprawdź czy wprowadzone dane nie zawierają błędów.
 • Jak wypełnisz formularz, nie zapomnij go do nas przesłać klikając przycisk „Wydrukuj”, dzięki temu Twoje podanie znajdzie się u nas w systemie.

       Pamiętaj !  Jesteś odpowiedzialny za prawidłowość wypełnionych danych.


Krok 2


 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej - w przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek/tryb studiów, opłatę rekrutacyjną opłać za każdy kierunek/tryb oddzielnie. Druk przelewu generowany jest automatycznie po wypełnieniu i „wydrukowaniu” formularza w ESR.
 • Po zaksięgowaniu Twojej opłaty rekrutacyjnej otrzymasz potwierdzenie o zatwierdzeniu Cię jako kandydata na studia. Zostanie nadany Ci Numer Identyfikacyjny Kandydata – NIK.

       Zapamiętaj go ! Będzie Ci potrzebny przy sprawdzeniu wyników rekrutacji.


Krok 3


 • Gdy zostaniesz zatwierdzony jako kandydat na studia, w systemie ESR wygenerowane zostanie skierowanie na badania lekarskie, wydrukuj go i udaj się na badania https://esr.awf.krakow.pl/index.php/104-ogolne/449-badania-lekarskie
 • Zaświadczenie musi być wydane przez lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych i ma potwierdzać brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania w AWF na danym kierunku studiów.
 • Bez zaświadczenia nie możesz zostać Studentem/ką !

Krok 4

 • Sprawdź, w jakich godzinach i terminach pracują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na poszczególnych kierunkach oraz jaki jest harmonogram ich rekrutacji !
 • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, skompletuj wymagane dokumenty i dostarcz nam je osobiście lub przez osobę upoważnioną, w określonym w harmonogramie terminie ! Wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się w zakładkach opisujących dany kierunek/tryb studiów.

         Sprawdzaj aktualności na stronie !


 

 

Podkategorie

Turystyka Przygodowa jest pierwszym tego typu kierunkiem w Polsce. Na tym kierunku przygotowujemy do:

 • opracowania kompleksowej oferty turystycznej dla aktywnych form turystyki,
 • prowadzenia imprez turystyki przygodowej w wybranych dyscyplinach,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie turystyki przygodowej,
 • pracy w przedsiębiorstwach turystycznych,
 • dalszego, samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie turystyki,
 • kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

W trakcie studiów oferujemy wiele praktycznych zajęć w terenie, możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych – instruktora rekreacji ruchowej z zakresu: jazdy konnej, narciarstwa zjazdowego, pilates, snowboardingu, wspinaczki skałkowej; instruktora turystyki kwalifikowanej z zakresu: turystyki górskiej, narciarskiej, rowerowej oraz kajakowej; pilota wycieczek, operatora sztucznej ściany wspinaczkowej,  specjalisty od fotografii podróżniczej i organizatora turystyki przygodowej dla osób starszych.