Wydział
Wychowania Fizycznego i Sportu:
12-683-11-32
660-173-129
Wydział
Turystyki i Rekreacji
12-683-14-29
660-173-132
Wydział
Rehabilitacji Ruchowej
12-683-14-21
660-173-131
532-282-449
532-282-857