Fizjoterapia

Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności, utraconej lub obniżonej wydolności, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych, kierowania zespołem fizjoterapeutycznym oraz organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne. Uczelnia kształci fizjoterapeutów, którzy uzyskują kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz  kwalifikacje z zakresu programowania i kontrolowania efektywności zabiegów  fizjoterapeutycznych w dysfunkcjach narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych,  w schorzeniach u osób w różnym wieku.

Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci uzyskują tytuł magistra fizjoterapii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia –  studiów doktoranckich.

Po uzyskaniu praw wykonywania zawodu absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych.

Absolwenci uzyskują wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem fizjoterapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne.

Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać indywidualne zainteresowania zawodowe. W trakcie studiów realizowane są także przedmioty z wybranych metod specjalnych fizjoterapii (PNF, Bobath, McKenzie), co daje absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy i czyni ich ofertę bardzo interesującą dla potencjalnego pracodawcy.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii i mogą podjąć pracę we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.