REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020, uchwała Senatu z dnia 24 maja 2018 roku, którą przyjęto zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020.