REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021, uchwała Senatu z dnia 18 czerwca 2019 roku, którą przyjęto zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021.