Studia są prowadzone w języku polskim!

Spis treści

Wypełnione blankiety skierowań na badania profilaktyczne są generowane automatycznie po zarejestrowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną.

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować z elektronicznego systemu rekrutacji lub, w nadzwyczajnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu się, pobierając skierowanie z sekretariatu UKR - po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.