Spis treści

Wypełnione blankiety skierowań na badania profilaktyczne są generowane automatycznie po zarejestrowaniu kandydata przez komisję rekrutacyjną ("Pokaż i drukuj: potwierdzenie i ważne dokumenty").

Skierowanie na badania lekarskie kandydat może wydrukować z poziomu Portalu Kandydata lub, w nadzwyczajnych wypadkach po wcześniejszym umówieniu się, pobierając skierowanie z sekretariatu WKR - po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.