Spis treści

16. Egzamin maturalny (nowa matura) – egzamin maturalny zdawany od  roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach.
      Egzamin dojrzałości (stara matura) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.