Spis treści

Ilekroć mowa w niniejszym informatorze o WKR, oznacza to Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

1. W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie obowiązuje Elektroniczny System Rejestracji (ESR) kandydatów na studia.

Kandydat winien zarejestrować się w ESR poprzez wypełnienie i złożenie (wydrukowanie) ankiety osobowej (podania). Formularz elektroniczny wraz z instrukcją postępowania dostępny jest na stronie internetowej AWF: https://rekrutacja.awf.krakow.pl (aktywna od 19.06 br.). Jeśli nie jest dostępna drukarka należy koniecznie kompletny formularz 'wydrukować' na ekran przeglądarki - spowoduje to jego ukazanie się Komisji Rekrutacyjnej.