Studia są prowadzone w języku polskim!

Tu znajdziesz załączniki, na które powołujemy się w tekstach.

Czytaj więcej...

Wytyczne  techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Czytaj więcej...

Kandydat na studia powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów. 

Czytaj więcej...

Kandydaci na studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia,

Czytaj więcej...

Uczelnia stwarza studentom możliwość uzyskania poza programem studiów dodatkowych kwalifikacji poprzez uruchamianie specjalizacji i kursów prowadzonych przez poszczególne jednostki dydaktyczne.

Czytaj więcej...

Pół godziny piechotą od centrum Rynku Głównego, wśród zielonych parków, w pobliżu centrów handlowych, z dobrą komuni­kacją - uwaga: linie i rozkłady wciąż się zmieniają!

 

Czytaj więcej...

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą międzynarodową (IB - International Baccalaureate) i maturą europejską (EB) będzie odbywać się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji obowiązującym w roku akademickim 2022/2023 na danym kierunku studiów.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców nauki w polskich szkołach wyższych

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Czytaj więcej...

Tu znajdziesz akty prawne, na które powołujemy się w tekstach. Załączniki znajdują się w innym miejscu.
[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

W tym portalu znajdziesz komplet przejrzyście ułożonych informacji. Czytaj wszystkie artykuły: te ogólne i te o wybranym kierunku studiów... Potem spokojnie możesz przejść do złożenia podania i wypełnienia ankiety personalnej na witrynie » rekrutacja.awf.krakow.pl «