Tu znajdziesz załączniki, na które powołujemy się w tekstach.W osobnych katalogach są również potrzebne w toku rekrutacji:
Akty prawne (Zasady rekrutacji na studia w roku akademicki 2018/2019) oraz Standardy kształcenia .