Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 14.07.2019

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane potwierdzić chęć studiowania składając w WKR odpowiednie dokumenty:

  1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin olimpijskich),
  5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z ostatnich dwóch lat),
  6. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
  7. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej: nr konta 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804
  8. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
  9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7).
  10. Osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy.

Lp.

nik

ŁĄCZNIE PUNKTÓW

punkty za spr.

factor ocen z matury

pozycja

1

135

793

564

229

1

2

11

635

416

219

2

3

127

625

411

214

3

4

5

573

309

264

4

5

19

551

318

233

5

6

2

530,5

267

263,5

6

7

93

520,5

357

163,5

7

8

68

478

231

247

8

9

32

466

189

277

9

10

124

465

93

372

10

11

73

449

214

235

11

12

6

444

238

206

12

13

116

435

150

285

13

14

88

425

202

223

14

15

134

423

223

200

15

16

81

418,5

246

172,5

16

17

43

411

204

207

17

18

7

395

172

223

18,5

19

58

395

144

251

18,5

20

24

394,5

171

223,5

20

21

15

394

207

187

22

22

85

394

142

252

22

23

128

394

162

232

22

24

92

387

169

218

24

25

106

381

166

215

25

26

22

380

135

245

26

27

83

379

149

230

27

28

137

378

189

189

28

29

33

376,5

151

225,5

29

30

41

374

144

230

30

31

57

372

191

181

31

32

45

370,5

173

197,5

32

33

121

367

171

196

33

34

112

365

120

245

34

35

129

363,5

86

277,5

35

36

47

363

145

218

36

37

40

360

177

183

38,5

38

108

360

187

173

38,5

39

1

360

212

148

38,5

40

113

360

189

171

38,5

41

37

359

135

224

41

42

54

358

163

195

42,5

43

30

358

156

202

42,5

44

82

357,5

115

242,5

44

45

29

357

194

163

45

46

104

349

174

175

46

47

16

342

179

163

47

48

126

341

222

119

48,5

49

103

341

179

162

48,5

50

14

332,5

169

163,5

50

51

123

332

154

178

51

52

28

331

119

212

52

53

115

329

174

155

53,5

54

80

329

142

187

53,5

55

12

324

158

166

55

56

98

322

150

172

56

57

91

319

179

140

57

58

90

317,5

119

198,5

58

59

60

315,5

156

159,5

59

60

59

310

117

193

60

61

69

309

91

218

61

62

125

307

196

111

62

63

114

306

121

185

63

64

111

305

152

153

64

65

78

304

137

167

66

66

36

304

120

184

66

67

9

304

153

151

66

68

130

301,5

122

179,5

68

69

48

299

127

172

69

70

110

297

132

165

70

 

Lista osób niezakwalifikowanych z braku miejsc (14.07.2019)

UWAGA! Osoby niezakwalifikowane z braku miejsc będą mogły znaleźć się na liście osób zakwalifikowanych w przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia chęci studiowania przez osoby zakwalifikowane w dniu 14.07.2019. Kwalifikacja nastąpi w dniu 17.07.2019 po godz. 15.00 (proszę kontrolować wówczas listy wyników).

Lp.

nik

ŁĄCZNIE PUNKTÓW

punkty za spr.

factor ocen z matury

71

97

295

110

185

72

17

291

169

122

73

105

281,5

101

180,5

74

66

281

122

159

75

87

275,5

70

205,5

76

75

275

54

221

77

84

274

63

211

78

133

270

111

159

79

4

263

121

142

80

79

253

88

165

81

3

249

48

201

82

62

247

97

150

83

53

245

104

141

84

35

244

64

180

85

46

236

74

162

86

8

222

74

148

87

34

207

76

131

88

23

196

48

148

89

10

194

45

149

90

71

191,5

67

124,5