3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne
nik ŁĄCZNIE punkty
PUNKTÓW za spr.
84 303 100
9 275 0
14 274,5 0
48 265,5 0
35 254,5 0
59 245 100
3 241 0
26 239 100
36 232 0
77 232 0
73 223,5 100
22 223,5 0
33 223 0
94 219 0
23 219 0
28 217,5 0
68 216,5 0
46 209,5 0
71 207 0
40 206 0
32 205 0
37 203 0
17 199 0
42 195 0
30 193,5 0
7 192 0
72 189 0
41 188,5 0
52 187 0
12 187 0
15 186 0
8 184 0
6 184 0

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 16.09.2019

Potwierdzanie studiowania odbywać się będzie w dniach:

16.09.2019. w godz. 10:00-15:00 oraz

17.09.2019r. w godz. 10:00-13:00

Osoby zakwalifikowane są zobowiązane potwierdzić chęć studiowania składając w WKR odpowiednie dokumenty:

  1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową z dyscyplin olimpijskich),
  5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z ostatnich dwóch lat),
  6. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
  7. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej: nr konta 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804
  8. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
  9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7).
  10. Osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy.

Osoby niezakwalifikowane z braku miejsc mogą być kandydatami na kierunek Kultura Fizyczna Osób Starszych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Komisją.

Lista osób niezakwalifikowanych z braku miejsc:

nik ŁĄCZNIE factor ocen pozycja
PUNKTÓW z matury
50 181,5 181,5 34
87 181 181 35,5
44 181 181 35,5
51 180 180 37
43 179 179 38
1 172 172 39
90 171 171 40
45 168 168 41
60 165 165 42
76 161 161 43
74 156 156 44
65 152 152 45
13 150 150 46
64 149 149 47,5
34 149 149 47,5
79 148 148 49
80 145 145 50
39 143 143 51
55 142 142 52
75 141 141 53
21 133 133 54
85 131 131 55,5
4 131 131 55,5
56 125 125 57
2 122 122 58
81 119 119 59
88 117 117 60,5
86 117 117 60,5
62 116 116 62
89 100 100 63