Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie 11-15 lipca (czwartek, piątek, poniedziałek w godz. 10.00-15.00, sobota w godz. 10.00-13.00), dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowaną z ESR i podpisaną,
  2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) i kserokopię
  3. kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
  4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Kosmetologia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  5. oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
  6. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
  7. deklaracja wyboru języka obcego (załącznik nr 9),
  8. dowód wpłaty za legitymację - 22 zł (ten sam rachunek, na który była wnoszona opłata rekrutacyjna)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia

Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów
w roku akademickim 2019/2020

Lp NIK   Współcz. z ocen Ranga  
1 10   139,5 1,0 2. kierunek
2 417   132,0 2,0  
3 161   123,0 3,0  
4 256   120,0 4,0  
5 356   115,5 5,0  
6 137   114,0 6,0  
7 199   112,5 7,5  
8 296   112,5 7,5  
9 452   109,5 10,5  
10 273   109,5 10,5  
11 228   109,5 10,5  
12 24   109,5 10,5 2. kierunek
13 9   108,0 13,5  
14 261   108,0 13,5  
15 18   105,0 16,5 2. kierunek
16 153   105,0 16,5  
17 366   105,0 16,5  
18 349   105,0 16,5  
19 136   102,0 19,5  
20 170   102,0 19,5  
21 225   100,5 22,0  
22 284   100,5 22,0  
23 435   100,5 22,0  
24 110   100,0 26,0  
25 382   100,0 26,0  
26 434   100,0 26,0  
27 458   100,0 26,0  
28 280   100,0 26,0  
29 125   98,0 31,0  
30 360   98,0 31,0  
31 290   98,0 31,0  
32 185   98,0 31,0  
33 154   98,0 31,0  
34 150   97,5 36,0  
35 27   97,5 36,0 2. kierunek
36 220   97,5 36,0  
37 75   97,5 36,0  
38 428   97,5 36,0  
39 29   96,0 41,5  
40 148   96,0 41,5  
41 341   96,0 41,5  
42 200   96,0 41,5  
43 274   96,0 41,5  
44 105   96,0 41,5  
45 85   94,5 46,5  
46 390   94,5 46,5  
47 38   94,5 46,5  
48 130   94,5 46,5  
49 46   94,0 53,0  
50 102   94,0 53,0  
51 145   94,0 53,0  
52 142   94,0 53,0  
53 3   94,0 53,0 2. kierunek
54 332   94,0 53,0  
55 21   94,0 53,0  
56 402   94,0 53,0 2. kierunek
57 322   94,0 53,0  
58 314   93,0 58,5  
59 230   93,0 58,5  
60 91   92,0 64,5  
61 416   92,0 64,5  
62 112   92,0 64,5  
63 197   92,0 64,5  
64 215   92,0 64,5  
65 375   92,0 64,5  
66 5   92,0 64,5 2. kierunek
67 55   92,0 64,5  
68 410   92,0 64,5  
69 121   92,0 64,5  
70 62   90,0 76,5  
71 4   90,0 76,5  
72 424   90,0 76,5  
73 43   90,0 76,5  
74 135   90,0 76,5  
75 343   90,0 76,5  
76 414   90,0 76,5  
77 391   90,0 76,5  
78 337   90,0 76,5  
79 325   90,0 76,5  
80 79   90,0 76,5  
81 151   90,0 76,5  
82 149   90,0 76,5  
83 52   90,0 76,5  
84 395   88,0 88,0  
85 146   88,0 88,0  
86 120   88,0 88,0  
87 35   88,0 88,0  
88 208   88,0 88,0  
89 175   88,0 88,0 2. kierunek
90 398   88,0 88,0  
91 450   88,0 88,0  
92 104   88,0 88,0  
93 300   87,0 94,0  
94 400   87,0 94,0  
95 159   87,0 94,0  
96 214   86,0 99,5  
97 164   86,0 99,5  
98 23   86,0 99,5  
99 141   86,0 99,5  
100 348   86,0 99,5  
101 67   86,0 99,5  
102 245   86,0 99,5  
103 218   86,0 99,5  
104 133   85,5 105,5 2. kierunek
105 347   85,5 105,5  
106 247   85,5 105,5  
107 386   85,5 105,5  
108 432   84,0 112,0  
109 88   84,0 112,0  
110 173   84,0 112,0  
111 33   84,0 112,0  
112 217   84,0 112,0  
113 224   84,0 112,0  
114 190   84,0 112,0  
115 213   84,0 112,0  
116 198   84,0 112,0  
117 223   82,5 117,5  
118 44   82,5 117,5  
119 95   82,0 124,5  
120 379   82,0 124,5  
121 297   82,0 124,5  
122 380   82,0 124,5  
123 385   82,0 124,5  
124 384   82,0 124,5  
125 31   82,0 124,5  
126 165   82,0 124,5  
127 30   82,0 124,5  
128 22   82,0 124,5  
129 317   82,0 124,5  
130 101   82,0 124,5  
131 53   80,0 137,5  
132 285   80,0 137,5  
133 305   80,0 137,5  
134 134   80,0 137,5  
135 158   80,0 137,5  
136 144   80,0 137,5  
137 459   80,0 137,5  
138 442   80,0 137,5 2. kierunek
139 251   80,0 137,5  
140 180   80,0 137,5  
141 166   80,0 137,5  
142 451   80,0 137,5  
143 365   80,0 137,5  
144 183   80,0 137,5  
145 70   79,5 147,5  
146 58   79,5 147,5  
147 430   79,5 147,5  
148 119   79,5 147,5  
149 26   79,5 147,5  
150 444   79,5 147,5  
151 127   78,0 160,5  
152 7   78,0 160,5  
153 1   78,0 160,5 2. kierunek
154 32   78,0 160,5 2. kierunek
155 64   78,0 160,5  
156 115   78,0 160,5  
157 423   78,0 160,5 2. kierunek
158 57   78,0 160,5  
159 80   78,0 160,5  
160 111   78,0 160,5  
161 143   78,0 160,5  
162 207   78,0 160,5  
163 204   78,0 160,5  
164 264   78,0 160,5  
165 288   78,0 160,5  
166 281   78,0 160,5  
167 339   78,0 160,5  
168 330   78,0 160,5  
169 363   78,0 160,5  
170 457   78,0 160,5  

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia
Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

Lp NIK   Współcz. z ocen Ranga  
171 231   76,0 178,5  
172 351   76,0 178,5  
173 36   76,0 178,5  
174 289   76,0 178,5  
175 37   76,0 178,5  
176 438   76,0 178,5  
177 446   76,0 178,5  
178 138   76,0 178,5  
179 132   76,0 178,5  
180 60   76,0 178,5  
181 396   76,0 178,5  
182 267   76,0 178,5  
183 239   76,0 178,5  
184 232   76,0 178,5  
185 361   76,0 178,5  
186 406   76,0 178,5  
187 54   75,0 188,5  
188 20   75,0 188,5  
189 331   75,0 188,5  
190 323   75,0 188,5 2. kierunek
191 189   74,0 195,0  
192 182   74,0 195,0  
193 257   74,0 195,0  
194 321   74,0 195,0  
195 315   74,0 195,0  
196 412   74,0 195,0  
197 203   74,0 195,0  
198 411   74,0 195,0  
199 310   74,0 195,0  
200 147   72,0 210,5  
201 378   72,0 210,5  
202 419   72,0 210,5  
203 222   72,0 210,5 2. kierunek
204 286   72,0 210,5  
205 287   72,0 210,5  
206 275   72,0 210,5  
207 306   72,0 210,5  
208 301   72,0 210,5  
209 338   72,0 210,5  
210 77   72,0 210,5  
211 63   72,0 210,5  
212 56   72,0 210,5  
213 41   72,0 210,5  
214 172   72,0 210,5  
215 407   72,0 210,5  
216 389   72,0 210,5  
217 97   72,0 210,5  
218 191   72,0 210,5  
219 431   72,0 210,5  
220 28   72,0 210,5  
221 98   72,0 210,5 2. kierunek
222 106   70,5 223,5  
223 268   70,5 223,5 2. kierunek
224 303   70,5 223,5  
225 114   70,5 223,5  
226 334   70,0 232,0  
227 381   70,0 232,0  
228 226   70,0 232,0  
229 89   70,0 232,0  
230 84   70,0 232,0  
231 100   70,0 232,0  
232 156   70,0 232,0  
233 109   70,0 232,0  
234 202   70,0 232,0  
235 272   70,0 232,0  
236 212   70,0 232,0  
237 178   70,0 232,0  
238 367   70,0 232,0  
239 254   69,0 239,0  
240 87   68,0 249,0  
241 388   68,0 249,0  
242 206   68,0 249,0  
243 177   68,0 249,0  
244 196   68,0 249,0  
245 211   68,0 249,0  
246 333   68,0 249,0  
247 374   68,0 249,0  
248 96   68,0 249,0  
249 152   68,0 249,0  
250 160   68,0 249,0  
251 12   68,0 249,0 2. kierunek
252 92   68,0 249,0  
253 292   68,0 249,0  
254 293   68,0 249,0  
255 117   68,0 249,0  
256 313   68,0 249,0  
257 397   68,0 249,0  
258 346   68,0 249,0  
259 409   67,5 259,0  
260 103   66,0 266,0  
261 307   66,0 266,0  
262 131   66,0 266,0  
263 167   66,0 266,0  
264 258   66,0 266,0  
265 195   66,0 266,0  
266 42   66,0 266,0  
267 244   66,0 266,0  
268 294   66,0 266,0  
269 252   66,0 266,0  
270 216   66,0 266,0  
271 201   66,0 266,0  
272 309   66,0 266,0  
273 329   64,5 274,0  
274 394   64,5 274,0  
275 179   64,5 274,0  
276 123   64,0 280,5  
277 393   64,0 280,5  
278 340   64,0 280,5  
279 291   64,0 280,5  
280 243   64,0 280,5  
281 227   64,0 280,5  
282 240   64,0 280,5  
283 415   64,0 280,5  
284 187   64,0 280,5  
285 422   64,0 280,5  
286 370   63,0 288,5  
287 171   63,0 288,5  
288 86   63,0 288,5  
289 93   63,0 288,5  
290 236   63,0 288,5  
291 439   63,0 288,5  
292 270   62,0 298,5  
293 345   62,0 298,5  
294 358   62,0 298,5  
295 176   62,0 298,5  
296 124   62,0 298,5  
297 107   62,0 298,5  
298 383   62,0 298,5  
299 113   62,0 298,5  
300 308   62,0 298,5  
301 316   62,0 298,5  
302 421   62,0 298,5  
303 318   62,0 298,5  
304 108   62,0 298,5  
305 65   62,0 298,5  
306 336   60,0 315,0  
307 11   60,0 315,0 2. kierunek
308 271   60,0 315,0  
309 73   60,0 315,0  
310 440   60,0 315,0  
311 238   60,0 315,0  
312 229   60,0 315,0  
313 248   60,0 315,0  
314 59   60,0 315,0  
315 69   60,0 315,0  
316 246   60,0 315,0  
317 456   60,0 315,0  
318 90   60,0 315,0  
319 126   60,0 315,0  
320 82   60,0 315,0  
321 269   60,0 315,0  
322 368   60,0 315,0  
323 68   60,0 315,0  
324 233   60,0 315,0  
325 163   58,0 338,0  
326 353   58,0 338,0  
327 71   58,0 338,0  
328 278   58,0 338,0  
329 40   58,0 338,0  
330 328   58,0 338,0  
331 139   58,0 338,0  
332 399   58,0 338,0  
333 49   58,0 338,0  
334 260   58,0 338,0  
335 51   58,0 338,0  
336 295   58,0 338,0  
337 45   58,0 338,0  
338 433   58,0 338,0  
339 184   58,0 338,0  
340 304   58,0 338,0  
341 194   58,0 338,0  
342 377   58,0 338,0  
343 140   58,0 338,0  
344 78   58,0 338,0  
345 312   58,0 338,0  
346 373   58,0 338,0 2. kierunek
347 448   58,0 338,0  
348 157   58,0 338,0  
349 344   58,0 338,0  
350 221   58,0 338,0  
351 13   58,0 338,0  
352 61   57,0 352,0  
353 263   56,0 360,5  
354 259   56,0 360,5  
355 253   56,0 360,5  
356 6   56,0 360,5  
357 116   56,0 360,5  
358 429   56,0 360,5  
359 276   56,0 360,5  
360 118   56,0 360,5  
361 418   56,0 360,5  
362 371   56,0 360,5  
363 364   56,0 360,5  
364 359   56,0 360,5  
365 355   56,0 360,5  
366 39   56,0 360,5  
367 320   56,0 360,5  
368 128   56,0 360,5  
369 405   55,5 369,5  
370 17   55,5 369,5  
371 454   54,0 375,5  
372 298   54,0 375,5  
373 352   54,0 375,5  
374 441   54,0 375,5  
375 282   54,0 375,5  
376 335   54,0 375,5  
377 357   54,0 375,5  
378 369   54,0 375,5  
379 83   54,0 375,5  
380 460   54,0 375,5  
381 342   52,5 382,0  
382 234   52,5 382,0  
383 168   52,5 382,0  
384 14   52,0 386,5  
385 299   52,0 386,5  
386 326   52,0 386,5  
387 427   52,0 386,5  
388 426   52,0 386,5  
389 193   52,0 386,5  
390 387   50,0 395,5  
391 188   50,0 395,5  
392 404   50,0 395,5  
393 311   50,0 395,5  
394 162   50,0 395,5  
395 327   50,0 395,5  
396 262   50,0 395,5  
397 403   50,0 395,5  
398 186   50,0 395,5 2. kierunek
399 72   50,0 395,5  
400 302   50,0 395,5  
401 192   50,0 395,5  
402 76   49,5 402,5  
403 447   49,5 402,5 2. kierunek
404 25   48,0 407,5  
405 425   48,0 407,5  
406 283   48,0 407,5  
407 174   48,0 407,5  
408 242   48,0 407,5  
409 420   48,0 407,5  
410 15   48,0 407,5  
411 122   48,0 407,5  
412 443   46,0 416,5  
413 279   46,0 416,5  
414 255   46,0 416,5  
415 2   46,0 416,5  
416 81   46,0 416,5  
417 210   46,0 416,5  
418 354   46,0 416,5  
419 34   46,0 416,5  
420 453   46,0 416,5  
421 392   46,0 416,5  
422 47   45,0 422,5  
423 449   45,0 422,5  
424 408   44,0 427,5  
425 66   44,0 427,5  
426 50   44,0 427,5  
427 265   44,0 427,5  
428 266   44,0 427,5  
429 48   44,0 427,5  
430 372   44,0 427,5  
431 237   44,0 427,5 2. kierunek
432 241   42,0 433,0  
433 99   42,0 433,0  
434 169   42,0 433,0  
435 181   40,5 435,5  
436 209   40,5 435,5  
437 277   40,0 439,0  
438 401   40,0 439,0  
439 413   40,0 439,0  
440 324   40,0 439,0  
441 445   40,0 439,0  
442 19   38,0 442,5  
443 129   38,0 442,5  
444 436   37,5 444,5  
445 8   37,5 444,5  
446 250   36,0 446,0  
447 319   34,5 447,5  
448 94   34,5 447,5  
449 235   34,0 449,0  
450 219   33,0 451,5  
451 376   33,0 451,5  
452 16   33,0 451,5  
453 155   33,0 451,5  
454 74   32,0 454,0  
455 437   30,0 456,5  
456 249   30,0 456,5 2. kierunek
457 362   30,0 456,5  
458 350   30,0 456,5  
459 455   27,0 459,5  
460 205   27,0 459,5