Ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów

studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja

w roku akademickim 2019/2020

NIE ZOSTAJĄ URUCHOMIONE