Zapisy w dniach 23-24.09.2019 r. w godzinach 10.00-12.00 w Sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Wykaz wymaganych dokumentów jest podany przy głównej liście przyjętych.

Lp.   NIK

16

3

56,0

16,0

17

10

54,0

17,0

18

11

52,0

18,5

19

16

52,0

18,5