Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie 11-15 lipca (czwarte, piątek, poniedziałek w godz. 10.00-15.00, sobota w godz. 10.00-13.00), dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowaną z ESR i podpisaną,
  2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) i kserokopię
  3. kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
  4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Terapia zajęciowa, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  5. oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
  6. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
  7. dowód wpłaty za legitymację - 22 zł (ten sam rachunek, na który była wnoszona opłata rekrutacyjna)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej  wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej  według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów

Lp NIK Pesel Ocena Ranga
1 16 95031905648  120,0 1,0
2 30 00221005422  112,5 2,0
3 59 96112502361  109,5 3,5
4 98 92041012287  109,5 3,5
5 9 97101203542  102,0 5,0
6 15 99072502228  100,0 6,0
7 45 00220109349  98,0 7,5
8 1 98042909001  98,0 7,5
9 23 00282407274  96,0 10,0
10 6 96092708861  96,0 10,0
11 14 94121504781  96,0 10,0
12 76 00311203204  94,5 12,0
13 43 00262002408  94,0 14,0
14 54 00230210648  94,0 14,0
15 39 00262305211  94,0 14,0
16 64 00313001503  92,0 17,0
17 90 00230805789  92,0 17,0
18 42 00230405989  92,0 17,0
19 65 97051610122  90,0 20,0
20 18 00301607380  90,0 20,0
21 26 99031809919  90,0 20,0
22 36 97032505407  88,0 22,0
23 77 00301602743  87,0 23,0
24 75 00251402642  86,0 26,0
25 86 00232303261  86,0 26,0
26 48 00270601846  86,0 26,0
27 21 00302803709  86,0 26,0
28 82 99061307281  86,0 26,0
29 3 95070905544  85,5 29,0
30 52 00280305406  84,0 30,5
31 38 00322904501  84,0 30,5
32 44 00280906805  82,5 32,0
33 33 00231701442  82,0 33,5
34 78 00232210424  82,0 33,5
35 37 00281208999  80,0 37,0
36 61 00291305482  80,0 37,0
37 66 00231702696  80,0 37,0
38 68 00250705791  80,0 37,0
39 60 00280206967  80,0 37,0
40 80 00231403603  78,0 40,5
41 46 00241502921  78,0 40,5
42 95 99071308146  76,0 44,0
43 56 00281711525  76,0 44,0
44 63 00210704000  76,0 44,0
45 85 00281405402  76,0 44,0
46 93 00262106409  76,0 44,0
47 97 97051200824  74,0 47,5
48 32 00252610066  74,0 47,5
49 40 00312907800  72,0 50,0
50 27 00291409384  72,0 50,0
51 58 99021509092  72,0 50,0
52 17 00290501001  70,0 52,0
53 31 00270305641  68,0 54,0
54 84 00221304002  68,0 54,0
55 96 97060306966  68,0 54,0
56 88 00290204720  67,5 56,0
57 49 00312108300  66,0 58,5
58 28 00292009828  66,0 58,5
59 92 00241403970  66,0 58,5
60 71 00221907144  66,0 58,5
61 87 00230902387  64,0 62,5
62 81 00300704989  64,0 62,5
63 41 99013104027  64,0 62,5
64 19 00242905945  64,0 62,5
65 69 00300408692  62,0 66,0
66 35 00271708184  62,0 66,0
67 51 00312303057  62,0 66,0
68 20 00321103666  60,0 68,5
69 57 00281204940  60,0 68,5
70 79 00231705408  58,0 71,0
71 91 00301500485  58,0 71,0
72 89 95053010926  58,0 71,0
73 67 98041510145  56,0 74,5
74 94 99010100286  56,0 74,5
75 34 00221400746  56,0 74,5
76 24 00321902289  56,0 74,5
 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa
Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

Lp NIK Pesel Ocena Ranga
77 8 98021900865  54,0 78,5
78 50 00281709483  54,0 78,5
79 73 99033110264  54,0 78,5
80 7 99081103889  54,0 78,5
81 72 00291603214  53,0 81,0
82 83 00321808646  52,0 83,0
83 55 00211808628  52,0 83,0
84 4 99110905167  52,0 83,0
85 25 99072107270  50,0 85,5
86 47 00262306540  50,0 85,5
87 5 99110905426  48,0 87,5
88 10 99031105541  48,0 87,5
89 22 00310806385  46,0 89,5
90 62 00210407057  46,0 89,5
91 70 00282305220  45,0 91,0
92 74 00260303662  44,0 92,0
93 29 99111508413  42,0 93,0
94 53 00262602028  40,0 95,0
95 13 99102200566  40,0 95,0
96 12 99122407262  40,0 95,0
97 2 97022010126  38,0 97,0
98 11 99071407906  36,0 98,0