3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Kultura Fizyczna Osób Starszych

Lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów

Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (boks nr 4 w holu głównym uczelni) z kompletem dokumentów celem potwierdzenia chęci studiowania w dniach 20-22 wrześniaw godz. 10.00 – 15.00:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych) na rachunek komisji Wychowania Fizycznego (ten sam na który dokonywano opłaty rekrutacyjnej)
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie o drugim kierunku studiów (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 

 

 

Lp
nik   PESEL RANGA KOŃCOWA pkt ze spr. pkt. rangowe factor ocen punkty rangowe
sprawność z matury za maturę
1 28   97070108217 7 85 1 153 6
2 45   97072306354 9 (kl. sportowa) 1 151 8
3 47   92062408821 9 83 2 152 7
4 37   93042807915 10 73 5 156.0 5
5 10   94012814957 11.5 56 10.5 189.5 1
6 11   95122007976 12 64 8 163 4
7 6   92093011517 14 80 3 143 11
8 30   91071110653 14 50 12 181.5 2
9 25   92110809332 19 72 6.5 141 12.5
10 44   92121810695 19 77 4 135 15
11 33   97042507318 26 41 17 150 9
12 3   96060201950 27 (kl. sportowa) 1 109 26
13 2   91022711629 28.5 72 6.5 119 22
14 26   92100614571 28.5 56 10.5 128 18
15 8   95032504716 29.5 21 26.5 174.0 3
16 46   92022008812 32 47 15 129 17
17 34   96121209451 33 59 9 112 24
18 16   96121307654 35 47 15 126.0 20
19 7   97022803610 36 47 15 122.0 21
20 12   96122707255 37 31 21 133 16
21 39   97061507601 40 15 30 149 10
22 31   97010211832 40.5 18 28 141 12.5
23 19   96070510435 41 49 13 106.0 28
24 4   96070802336 42 35 19 117 23
25 20   97090803916 46 5 32 139 14
26 27   97112906179 47.5 28 22.5 111 25
27 40   95080704953 48 16 29 127 19
28 35   95010808377 49 34 20 104 29
29 17   96010312369 52 22 25 107 27
30 5   97082507169 53 36 18 74 35
31 29   96010410708 53.5 28 22.5 93 31
32 22   96020211270 56 25 24 91 32
33 24   94083110790 56.5 21 26.5 101 30
34 21   97073001869 64.5 13 31 84 33.5
35 15   96053107382 66.5 1 33 84 33.5