W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń na kierunek KFOS, studia stacjonarne II stopnia Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że zawiesza dalsze postępowanie rekrutacyjne i rezygnuje w roku akademickim 2017/2018 z uruchamiania tego kierunku.

Przewodniczący WKR WWFiS na studia I i II stopnia

dr Łukasz Tota