Informacja dla osób zakwalifikowanych na kierunek Kosmetologia studia II stopnia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie 22-25.07.2017 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Fizjoterapia lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2017),
 3. Oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 13)
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 5. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 8. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik)
 9. Deklaracja wyboru języka obcego (załącznik)
 10. Oświadczenie o drugim kierunku
 11. Dowód wpłaty za legitymację i indeks (17 zł), którą należ wnieść na rachunek: 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771. Absolwenci AWF Kraków posiadający legitymację elektroniczną są zwolnieni z opłaty

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018

Lp NIK Pesel  Test Ranga  
1 95073105309  43  1,0   
2 95060407809  41  2,5   
3 35  95092609844  41  2,5   
4 31  94101212222  40  5,5  2. kierunek
5 18  95080909785  40  5,5   
6 28  95121903242  40  5,5   
7 42  96020206647  40  5,5   
8 95061604489  39  8,0   
9 38  92010809421  38  9,5   
10 20  95090507908  38  9,5   
11 12  94121305566  36  12,5   
12 24  95020711186  36  12,5   
13 95041401626  36  12,5   
14 47  95070607101  36  12,5   
15 39  93102012282  35  18,0   
16 54  94020608681  35  18,0  2. kierunek
17 36  94031704363  35  18,0   
18 45  95012104846  35  18,0   
19 53  95072813300  35  18,0   
20 55  95103109668  35  18,0   
21 95121008640  35  18,0   
22 11  94013006966  34  26,0   
23 16  94051312863  34  26,0   
24 13  94080204265  34  26,0   
25 41  94082412268  34  26,0   
26 44  95030707067  34  26,0   
27 10  95040908223  34  26,0  2. kierunek
28 95072511109  34  26,0   
29 25  95101404888  34  26,0   
30 43  95111201820  34  26,0   
31 40  95040908520  33  32,0   
32 37  95042506603  33  32,0   
33 14  95100107584  33  32,0   
34 21  95010209666  32  35,5   
35 95062111780  32  35,5   
36 27  95070208067  32  35,5   
37 51  95100311028  32  35,5   
 
 

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia
Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

Lp NIK Pesel  Test Ranga  
38 26  94111609102  31  40,0   
39 46  95070810507  31  40,0   
40 32  95071006428  31  40,0   
41 15  95082708405  31  40,0   
42 52  95112308229  31  40,0   
43 29  94100511889  30  44,0   
44 22  95032111527  30  44,0   
45 95052406881  30  44,0   
46 34  93071001627  28  46,5   
47 17  95033104540  28  46,5   
48 19  94041007504  27  48,5   
49 48  95090408148  27  48,5   
50 49  94013103861  26  50,5   
51 95030307489  26  50,5   
52 33  94092609182  25  52,5   
53 23  95011405603  25  52,5   
 
 

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia
Lista osób, które nie zdały lub nie zdawały testu

Lp NIK Pesel  Punkty z testu  
19 50  95092206928  nieob.