zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Absolwenci uzyskują wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem fizjoterapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne.

Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać indywidualne zainteresowania zawodowe. W trakcie studiów realizowane są także przedmioty z wybranych metod specjalnych fizjoterapii (PNF, Bobath, McKenzie), co daje absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy i czyni ich ofertę bardzo interesującą dla potencjalnego pracodawcy.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii i mogą podjąć pracę we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.