Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w dniach 21,22,24,25.07.2017r. dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał do wglądu) lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru, lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu),
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik 13)
 5. zaświadczenie wydane przez Dziekanat studiów I stopnia z wpisanym wynikiem średniej ocen i skali stosowanej w danej uczelni lub kserokopię suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala (załącznik 7),
 6. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu) w przypadku cudzoziemców,
 7. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 8. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (oryginał do wglądu)
 10. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 12).
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
 12. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 13. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 17 zł za legitymację;  absolwenci studiów I stopnia  AWF w Krakowie podejmujący studia w macierzystej uczelni zachowują prawo do ELS (legitymacji) i są zwolnieni z opłaty za legitymację na studiach II stopnia.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane, zostaną skreśleni z listy.

 

2-letnie studia stacjonarne  II stopnia
na kierunku Turystyka i Rekreacja
Listaosób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
które pozytywnie przeszły proces rekrutacji
z dnia 20.07.2017r.
         
Lp NIK PESEL Średnia ocen Ranga
      z licencjatu  
         
1 75 95042810885 4.660 1.0
2 102 93051307370 4.640 2.0
3 31 95062808004 4.550 3,5
4 81 95031702160 4.550 3,5
5 51 95072609620 4.540 5.0
6 33 94042214071 4.530 6.0
7 79 95082210047 4.510 7.0
8 36 92060612381 4.500 8.0
9 14 94042108020 4.490 9.0
10 97 95111109944 4.480 10.0
11 66 95090308196 4.440 11.0
12 41 93100212165 4.430 12.0
13 24 95090204300 4.360 13.0
14 83 95101709990 4.320 14,5
15 65 95061311549 4.320 14,5
16 11 95011008530 4.290 16.0
17 98 95120307047 4.280 17.0
18 35 95060500786 4.260 18.0
19 9 94122309668 4.230 19.0
20 27 95101305783 4.210 20.0
21 72 95072306053 4.180 21,5
22 49 95070608867 4.180 21,5
23 96 95050609187 4.170 23,5
24 100 95060402873 4.170 23,5
25 88 93111610512 4.130 25.0
26 45 94010311432 4.080 26,5
27 90 91060410449 4.080 26,5
28 6 95041409983 4.060 29,5
29 48 94032601447 4.060 29,5
30 7 95042710994 4.060 29,5
31 61 95051111469 4.060 29,5
32 20 94120809320 4.050 32.0
33 80 95021207541 4.040 33.0
34 60 93112409766 4.030 34.0
35 101 93071500867 4.020 35.0
36 26 93060710901 4.010 36.0
37 92 93051806466 3.990 37.0
38 103 95010306462 3.980 38.0
39 94 69031904204 3.960 39.0
40 50 95033111199 3.950 40.0
41 68 95111009206 3.940 41.0
42 84 94070512266 3.910 42.5
43 18 95061404867 3.910 42.5
44 37 95063005264 3.890 45.0
45 2 94060203576 3.890 45.0
46 86 95110609445 3.890 45.0
47 89 86010318199 3.880 47.5
48 30 95020410085 3.880 47.5
49 44 94011808348 3.860 49.0
50 40 92020207695 3.810 50.5
51 21 93031506203 3.810 50.5
52 10 94122808983 3.780 52.5
53 64 95030910142 3.780 52.5
54 32 95101609849 3.770 54.5
55 56 95061709979 3.770 54.5
56 43 94091708240 3.740 56.0
57 70 94060314409 3.710 58.0
58 47 95020802228 3.710 58.0
59 85 95092509304 3.710 58.0
60 99 94072700720 3.680 60.0
61 3 95100105445 3.650 62.0
62 91 96112211249 3.650 62.0
63 87 93041611773 3.650 62.0
64 52 95122407141 3.640 64.0
65 39 95032206649 3.610 65.5
66 16 95122106682 3.610 65.5
67 76 96020409866 3.603 67.0
68 104 93092403758 3.600 69.0
69 5 95042310309 3.600 69.0
70 34 93020902559 3.600 69.0
71 106 88031308702 3.570 71.0
72 8 94042914506 3.550 72.5
73 29 93092508750 3.550 72.5
74 38 92041306470 3.540 74.0
75 19 94053112324 3.530 75.0
76 4 95120906307 3.520 77.5
77 93 93010907492 3.520 77.5
78 55 95090203729 3.520 77.5
79 82 95051407203 3.520 77.5
80 59 94050309325 3.500 81.0
81 62 94072510064 3.500 81.0
82 69 95082513508 3.500 81.0
83 74 95091004619 3.480 83.0
84 53 95112908238 3.450 84.5
85 42 94033113644 3.450 84.5
86 95 92012404778 3.440 86.0
87 17 94112309704 3.430 87.0
88 78 91092204782 3.420 88.0
89 71 95092309447 3.410 89.0
90 22 95041708921 3.400 90.5
91 67 95060812706 3.400 90.5
92 12 95060709406 3.390 92.5
93 63 95050510184 3.390 92.5
94 57 94121311114 3.350 94.0
95 25 95010206311 3.340 95.5
96 15 95040602820 3.340 95.5
97 23 94010408457 3.320 97.0
98 77 95030210877 3.310 98.0
99 28 94062813494 3.270 99.0
100 13 95120109274 3.200 100.0
101 58 93120907489 3.180 101.0
102 73 94051001295 3.140 102.0
103 105 95082410607 3.130 103.0
104 54 95101403269 3.080 104.0
105 1 93041614929 3.040 105.0
106 46 94091011018 3.020 106.0