zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Studenci są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. client centred practice) oraz opartej na badaniach naukowych (EBP). Program studiów przygotowuje również do pracy w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym.

Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać zainteresowania zawodowe studentów. W trakcie studiów I stopnia studenci mają możliwość dokumentowania rozwoju kompetencji w zakresie studiowanego kierunku, przygotowania się  do świadomego, opartego na refleksji uczenia się oraz rozwijanie świadomości posiadanych kompetencji i przygotowania do kształcenia ustawicznego (portfolio). Zajęcia na studiach I stopnia są prowadzone w formie warsztatowej oraz z wykorzystywanie metod dydaktycznych opartych na metodzie problem based learning i elementach metod coachingowych.

Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem tytułu licencjata terapii zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.