Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 została zakończona

 

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie 15,17-18.07.2017 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
  2. Oryginał świadectwa dojrzałości,
  3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
  4. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Terapia zajęciowa, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  6. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
  7. Oświadczenie o podjęciu studiów
  8. Deklaracja wyboru języka obcego
  9. Oświadczenie o drugim kierunku (jeśli dotyczy)
  10. Dowód wpłaty za legitymację i indeks – 17 zł wpłata na rachunek: 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771

 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa

Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów
w roku akademickim 2017/2018

Lp NIK Pesel  Współcz. z ocen Ranga  
1 69  94052806189   124,5 1,0  
2 12  98102305615   105,0 2,0  
3 46  98123008748   102,0 3,0  
4 95110507286   99,0 4,0 2. kierunek
5 57  98060702844   98,0 5,5  
6 39  98070503224   98,0 5,5  
7 61  92121107553   97,5 7,5  
8 27  98051607703   97,5 7,5  
9 19  98051104620   94,5 9,0  
10 13  98072212827   94,0 10,0  
11 75  93100908358   92,0 11,5  
12 30  98062305441   92,0 11,5  
13 96011011588   90,0 14,0 2. kierunek
14 41  98052909149   90,0 14,0  
15 85  98083109022   90,0 14,0  
16 54  94040409468   86,0 17,0  
17 77  98021805801   86,0 17,0  
18 83  98071608836   86,0 17,0  
19 76  97010902624   85,5 19,0 2. kierunek
20 96111205708   84,0 20,0  
21 28  98011105641   82,5 21,0  
22 29  98021005805   82,0 22,0  
23 81  93070409204   78,0 24,0 2. kierunek
24 82  97062907318   78,0 24,0  
25 36  98022806047   78,0 24,0  
26 96052003221   76,0 27,0  
27 55  97072902444   76,0 27,0 2. kierunek
28 21  98121601981   76,0 27,0  
29 84  98032606365   75,0 29,0  
30 23  97022308719   74,0 32,0  
31 72  98061800107   74,0 32,0  
32 24  98071909302   74,0 32,0  
33 63  98111706500   74,0 32,0  
34 74  98120103644   74,0 32,0  
35 18  93102008780   72,0 37,0  
36 73  97020208325   72,0 37,0  
37 97060408668   72,0 37,0  
38 51  98092410364   72,0 37,0  
39 14  99040302582   72,0 37,0  
40 80  98020801044   70,5 41,0  
41 53  98021003483   70,5 41,0  
42 49  98082507500   70,5 41,0  
43 71  98012602628   70,0 43,0  
44 22  98040304822   68,0 45,0  
45 59  98081309325   68,0 45,0  
46 43  98111904045   68,0 45,0  
47 45  93072802005   66,0 48,5  
48 96091809471   66,0 48,5  
49 47  98042100983   66,0 48,5  
50 44  98051005648   66,0 48,5  
51 40  98071203703   64,0 51,5  
52 98123100228   64,0 51,5  
53 56  97012004140   62,0 55,0  
54 68  98032406323   62,0 55,0  
55 20  98091110685   62,0 55,0  
56 64  98091711909   62,0 55,0  
57 38  98122303776   62,0 55,0  
58 89  98052307008   60,0 58,0  
59 70  96042507687   58,0 59,5  
60 15  98042008847   58,0 59,5  
61 31  98082709148   56,0 61,5  
62 10  98101707449   56,0 61,5  
63 50  98100101985   54,0 63,0  
64 66  96033008339   52,0 64,5  
65 32  98102005560   52,0 64,5  
66 91121007009   50,0 67,5  
67 33  97050704602   50,0 67,5  
68 87  98020706387   50,0 67,5  
69 52  98060405884   50,0 67,5  
70 88  98031108301   49,5 70,5  
71 37  98090903989   49,5 70,5  

 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa

Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

W przypadku niepotwierdzenia chęci studiowania przez osoby z listy przyjętych kandydaci z tej listy mogą pojawić się na liście dodatkowej

Lp NIK Pesel  Współcz. z ocen Ranga  
72 79  95020708739   48,0 72,5  
73 60  98102004804   48,0 72,5  
74 11  98010108027   46,0 74,5  
75 26  98020203884   46,0 74,5  
76 25  98102208703   45,0 76,0  
77 67  95041102558   44,0 77,5  
78 48  98061403188   44,0 77,5  
79 78  97111600128   42,0 80,0  
80 35  98031606267   42,0 80,0  
81 42  98050202985   42,0 80,0  
82 86  97091101280   40,5 82,5  
83 17  98011404641   40,5 82,5  
84 58  82022402372   40,0 84,5  
85 62  98102006288   40,0 84,5  
86 65  96072105802   36,0 86,0  
87 96080111545   34,0 87,5  
88 34  97071304155   34,0 87,5  
89 16  96070111742   32,0 89,0