Szanowni Państwo serdecznie gratulujemy

Kandydaci zakwalifikowani na studia przez Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie 19-23.09.2016 dokonać w sekretariacie WKR potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (w wyjątkowych wypadkach przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

  • oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (dyplom wraz z suplementem),
  • trzy fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wpłaty za indeks i legitymację w wysokości 27 PLN (numer rachunku 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804),
  • w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) kandydat na studia doktoranckie obowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej o pokryciu kosztów studiów.

 

 Ranking łączny

 

Lp
nik   PESEL Łączna ocena Ranga
1 2   77070617490 165 1
2 18   91072209853 96 2
3 5   92092613574 93 3
4 3   91062800480 84 4
5 10   89011804524 83 5
6 7   83060802205 82 6
7 17   92070808273 81 7
8 12   92090812425 78 8
9 13   84031801566 77 9
10 8   85061918228 76 10
11 11   92042509162 73 11
12 16   86110309046 71 12
13 9   90011906529 70 13
14 19   90033001842 69 14
15 20   90063012160 68 15
16 14   92091714320 66 16
17 15   88022913526 62 17
18 1   91060712541 60 18
19 4   88032111819 59 19
20 6   89020913129 54 20

 

 

 

Wyniki cząstkowe

 

NIK Pesel Liczba punktów za zgodność   tematyki projektu z nauką o kulturze fizycznej Liczba punktów za rozmowę   kwalifikacyjną Liczba puntków za ocenę na   dyplomie Liczba punktów za osiągnięcia   naukowe Liczba punktów z jęz.   obcego
1 91060712541 18 24 3   15
2 77070617490 18 32 3 90 22
3 91062800480 16 31 10   27
4 88032111819 17 20 3   19
5 92092613574 18 27 10 13 25
6 89020913129 14 24 4   12
7 83060802205 18 34 10 5 12
8 85061918228 18 20 10   28
9 90011906529 16 35 6   13
10 89011804524 17 34 6   26
11 92042509162 16 32 3   22
12 92090812425 18 30 10   20
13 84031801566 17 32 6   22
14 92091714320 18 25 6   17
15 88022913526 15 18 10   19
16 86110309046 17 22 6   26
17 92070808273 17 32 10   22
18 91072209853 18 41 10   27
19 90033001842 14 21 10   24
20 90063012160 14 20 10   24